TrygFonden Christiansborg Rundt 2023

TrygFonden Christiansborg Rundt 2023

Deltagerbetingelser for TrygFonden Christiansborg Rundt

TrygFonden Christiansborg Rundt
Deltagerbetingelser

For English press HERE!


Nedenstående betingelser gælder ved køb af startnummer til TrygFonden Christiansborg Rundt.

TrygFonden Christiansborg Rundt arrangeres af:
SvømDanmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefonnummer: +45 4344 0102

Tilmelding
Du kan deltage på følgende distancer:
1000 meter
2000 meter med flydende start
2000 meter By Night (social tur om aftenen)
2000 meter motion
10.000 meter langdistance
4*500 meter Krüger Stafetten

Tilmelding til løbet foretages gennem Sportstiming. Med i købet får du startnummer, medalje og TrygFonden Christiansborg Rundt finisher t-shirt, så længe lager haves. Din tilmelding er bindende.
Sportstiming opkræver et administrationsgebyr på 15 kr. + 0,8% af startgebyr. Sportstimings handelsbetingelser, som gælder for deres ekspedition af dit køb, kan ses på deres website.

Dit startnummer er personligt, og du skal sikre dig, at du er registreret med korrekte personlige oplysninger. Umiddelbart efter købet modtager du en købskvittering via e-mail. Modtager du ikke kvitteringen eller indeholder den fejl, kan du kontakte copenhagenswim@svoem.dk.

Tilmelding er som omtalt bindende, og der er ingen lovbestemt fortrydelsesret. Det er derimod muligt for dig at overdrage dit startnummer til en anden eller vælge et andet heat frem til cirka en uge før eventstart, så længe der er ledig kapacitet. Se hvordan du gør på https://copenhagenswim.com/det-praktiske/mest-stillede-sporgsmal/ eller kontakt copenhagenswim@svoem.dk.

Du kan som udgangspunkt ikke forvente at få din deltagelse overflyttet til næste års event, såfremt du skulle blive forhindret i at deltage det pågældende år af årsager af alle slags.
Din tilmelding til eventen vil fremgå af deltagerlisten og af resultatlisten med navn, fødselsår, startnummer, sluttid og placering. Du har dog mulighed for at optræde anonymt pålisterne – sæt kryds herom ved tilmeldingen, hvis du ønsker dét.

Startnumre og trøjer
Der vil være x antal deltager t-shirts til rådighed, og så længe lager haves, får du en t-shirt med i din deltagelse. Vi kan ikke garantere, at der til enhver tid er en t-shirt i din størrelse.  Du kan også fravælge at modtage en t-shirt, men deltagerprisen bliver ikke mindre deraf.

Eventens afvikling
Deltagerne stiller op på egen risiko og eget ansvar. Der er livreddere og overvågere langs hele ruten, samt samarittere på land ved målområdet.
Ved vandtemperaturer under 16 grader påbydes det at anvende våddragt. Arrangøren anbefaler imidlertid alle deltagere at anvende våddragt uanset vandtemperatur. Dette gøres af sikkerhedsmæssige hensyn. Alle deltagere under 18 år skal anvende våddragt.
Arrangørerne forbeholder sig ret til at lade følgebåde og livreddere samle deltagere op, der ikke sikkerhedsmæssigt forventes at kunne gennemføre distancen, eller ikke vurderes at kunne nå i mål indenfor arrangementets tidsrum. Deltagere skal bære udleveret sikkerhedsudstyr såsom badehætte og eventuel havtaske synligt.
Du skal være ved godt helbred og være i stand til at fuldføre den valgte distance ved egen hjælp.
Parasport-deltagere, f.eks. blinde og fysisk udfordrede personer, kan deltage under nødvendig hensyntagen til øvrige deltagere. Følgekajak, svømmefødder eller andet hjælpeudstyr er tilladt.

Ansvar
Deltagelse sker på eget ansvar, og hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, som du pådrager sig selv før, under eller efter eventen. Hvis du er under 15 år på løbsdagen, skal du sikre dig, at dine forældre eller værger har givet accept til din deltagelse i løbet vi samtykkeerklæring, som sendes til arrangørerne. Du finder samtykkeerklæringen på https://copenhagenswim.com/om-eventen/

Aflysning
Udefrakommende forhold kan gøre det nødvendigt for os som arrangør at aflyse eventen. Dette kan ske på såvel lokalt som nationalt niveau, og det kan ske for en enkelt distance lokalt eller for hele eventen. Sådanne udefra kommende forhold kan f.eks. være myndighedsforbud eller -påbud, sikkerhedshensyn og andre særlige nationale forhold, voldsomt uvejr eller andre force majeure-lignende forhold i øvrigt eller det kan skyldes kraftig regn, som giver overløb og dermed dårlig vandkvalitet.
Hvis eventen aflyses eller afbrydes på selve løbsdagene, refunderes din deltagerbetaling ikke og din deltagelse bliver ikke overflyttet til næste års event. 
Ved aflysning hæfter vi som arrangør ikke for det direkte eller indirekte følgetab, som du måtte have haft, f.eks. til transport til og fra eventbyen. Ved aflysning foretager Sportstiming som omtalt ovenfor ikke tilbagebetaling af det administrationsgebyr, du betalte ved tilmeldingen.

Accept af deltagerbetingelser
Ved tilmeldingen bliver du bedt om ved afkrydsning at acceptere ovenstående deltagerbetingelser. Din accept betyder, at du tiltræder betingelserne fuldt ud, herunder at din tilmelding er bindende, at du deltager på eget ansvar, og at du accepterer vilkårene for aflysning.

Forbehold for fejl og mangler
Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i beskrivelsen ovenfor af priser, vilkår og arrangement såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.

Dine personoplysninger
De personlige oplysninger, du afgiver i forbindelse med tilmelding og deltagelse opbevares sikkert. E-mailadresser og telefonnumre anvendes til at sende nødvendig information til dig om afviklingen af eventen. Dine personoplysninger gives ikke videre til tredjemand.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Dansk Svømmeunion:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
copenhagenswim@svoem.dk

E-mailhenvendelser bestræbes besvaret inden for 24 timer, og telefonhenvendelser besvares i tidsrummet 10:00-15:00 mandag-fredag.