Hannerupløbet 2011

Information og tilmelding

Søndag
28. august 2011

Fakta om Hannerupløbet 2011

- den sidste søndag i august - hvert år!

- Børn til og med 7 år deltager gratis - startgebyr for børn til og med 16 år 60,00 kr.

- øvrige deltagere betaler 90,00 kr. Startgebyr ½ marathon 150,00 kr.

- Tilmeldinger efter 21. august pålægges 30,00 kr.

- Eftertilmelding kan ske på info-kontoret, på løbsdagen fra kl. 8.30, mod ekstragebyr på 30 kr.

- Startnumre udleveres på løbsdagen, eller lørdag den 27. august fra FROSs klubhus mellem kl. 10 og 12.

  Startnumre til skole- og firmahold kan afhentes torsdag den 25. august kl. 20 - 21 i FROS´s klubhus.

- Chip til brug for tidtagning ved mål passage, udleveres sammen med startnummeret og afleveres igen     
  umiddelbart efter m
ål passage. Erstatningspris 200 kr.

- Diplom tilsendes ikke, men kan downloades fra fredericialøbeklub.dk eller hanneruplobet.dk

- Præmier er der til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse. Spurt- og lodtrækningspræmier er

  skænket af byens erhvervsliv. Der er medalje til alle deltagere i børneløbet

- Opvarmning forud for starten, under kyndig, munter vejledning, med tidspunkterne kl. 9.20 for 21,1 km.,
  kl. 9.50 for 9,6 km, kl. 12.05 for b
ørneløbet og kl. 12.50 for 4,5 km.

- Start tider kl. 9.30 for 21,1 km., kl. 10.00 for 9,6 km, kl. 12.15 for børneløbet og kl. 13.00 for 4,5 km.

- Forplejning

  På ruterne er der depoter med udskænkning af sportsdrik og vand, samt frugt i mål + sportsdrik til   
  halvmaraton l
øberne.

- Værdi- og taskeopbevaring, forestås af FREDERICIA LØBEKLUB.

- Info-kontor findes på pladsen ved officials teltet.

- Omklædning kan ske i Fag og Firmas omklædningsrum.

- Ruter vil være tydeligt skilteafmærket og vejvisere vil stå på ruterne. Børneløbsrute er afmærket med bånd.

- Toiletter findes i Fag og Firmas bygning, og ved indkørslen til P-pladsen.

- Hunde er tilladte, men SKAL føres i en meget kort snor. Husk høm-høm poser.

- Parkering foregår på pladsen ved Hannerup Brovej.

- Førstehjælp forefindes i form af Samaritervagt.

- Officials er iklædt specielle T-shirt.

- Efterlysninger kan ikke forventes annonceret via højtalere, men vi hjælper gerne.

- Resultatlister findes onsdag d. 31. august på fredericialøbeklub.dk og hanneruplobet.dk
-
Online tilmelding åbner søndag den 1. Maj

Se www.fredericialøbeklub.dk og www.hanneruplobet.dk

 Event information
28. august 2011
Hannerup, Danmark
Tilmelding er lukket
1 km
Starter 12:15
4,5 km
Starter 13:00
9,6 km
Starter 10:00
21,1 km
Starter 09:30

 Yderligere information

Har du spørgsmål?