HAGI Trail Run 2015

Information og tilmelding

Lørdag
12. september 2015

HAGI Trail Run 2015

Igen i år tilbyder Haderslev Garnison Idrætsforening ægte Trail Løb i Pamhule skov ved Haderslev. Ruten bliver en smuk tur på et teknisk udfordrende spor og en mulighed for at møde nye og gamle Trail Løbere, som deler din passion for komme ud i naturen. Vi løber på single track vekslende mellem fladt terræn om dammene til kraftige stigninger inde i skovene. Vi lover en smuk og afvekslende rute som vil give udfordringer til alle. 24 kilometer ruten vil desuden runde Stevning Dam og have tilbage løb af Hærvejen og Tørning Mølle.

Vi tilbyder:

 • Et ægte Trail løb på en ca. 8,12 eller 24 km. markeret rute.
 • Præmier til de tre bedste mænd og kvinder på alle ruter.
 • Buff fra Løbeshop
 • Energidrik fra Sport 24 og frugt når du kommer i mål.
 • Professionel tidtagning med chip.
 • Aktiviteter for børn og tilskuer i mål området (blandet andet snobrød og mulighed for rundvisning på det gamle Christiansdal elværk)

Se mere på www.hagi-idraet.dk
 og ruterne på http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=00193086

 

Hvornår:

Lørdag den 12. september 2015, kl. 0900 (start 24 km.) og kl. 1000 (start 8 og 12 KM.).

 

Hvor:

Chrstiansdalsvej, 6500 Vojens, GPS koordinat 55.23136, 9.388279.

Ved motorvejs afkørsel 68 på E45. Kør derefter mod Hammelev og følg skiltene resten af vejen.

 

Ruter:

Der bliver løbet på en 8 km., 12 km. Og 24 km. rute som vil være 70 % single track og 30 % dobbelt track. Ruterne vil være en blanding af teknisk udfordringer og smukke stier i et naturskønt område.

 

Klasser:

 • Herre 8 km.
 • Dame 8 km.
 • Herre 12 km.
 • Dame 12 km.
 • Herre 24 km.
 • Dame 24 km.

 

Deltager gebyr:

Indtil den 5. september kl. 1200

 • 8 og 12 km.: 150 kr.
 • 24 km: 200 kr.

Og efter 10. september vil tilmeldingens gebyr stige med 50 kr. for alle ruter. Der er kun 250 pladser i alt. Der vil være mulighed for tilmelding helt frem til start.

 

Parkering:

Der vil være mulighed for at parkere ved stævnepladsen og når den er fyldt op, er der mulighed for at parkere langs Christiansdalsvej. P-vagter vil anvise.

                                                                                             

Startnummer, chip og Buff:

Bliver udleveret ved start fra kl. 08.00 – 09.45.

 

Instruktion:

Bliver givet kl. 08.50 (24 km.) og kl. 0950 (8 og 12 km.) af løbslederen.

 

Forplejning:

Der vil være vand, energidrik og frugt i mål området, samt på 12 km. og 24 km. for hver ca. 6 km. Der vil værre mulighed for at købe sodavand, kaffe og kage i mål området mod kontant betaling.

 

Historien om Pamhule og Tørningmølle:

Pamhule Skov på ca. 355 ha er den største skov ud af et sammenhængende statsskovareal på ca. 750 ha. Navnet refererer til "skoven ved kløften (hulen) i de kuperede (pamp) bakker". Skoven var oprindeligt en løvskov. Jorden giver gode vækstbetingelser, og skoven domineres også i dag af løv. Omkring halvdelen af skoven er bevokset med bøg, mens resten er bevokset med bl.a. eg, ask og forskellige nåletræer.

Skoven er en god lokalitet for fugle, og Pamhule Skov er udlagt som et EF fugle- beskyttelsesområde for skovfugle for at beskytte levestederne for bl.a. hvepsevåge, isfugle, bjergvipstjert, vandstær, grønspætte, flagspætte og sortspætte.
Du kan også finde både ravn, fiskehejre, duehøg, musvåge, spurgehøg og rød glente. I skoven lever desuden ræv, grævling, egern og hare samt en stor bestand af rådyr.

De markante dalformer i Tørningmølle skov, er dannet i slutningen af sidste istid for ca. 22.000 år siden, hvor isen stoppede sin fremrykning mod vest. Tunneldalen, der løber ca. 25 km øst-vest fra Vojens gennem Haderslev til Lillebælt, blev skabt af smeltevandet, som dengang fossede mod vest i en tunnel af isen. I dag er dalen præget af vandløb, søer og skove vekslende med dyrkede områder. Fra dæmningen ved Tørningvej får du et godt indtryk af dalens forløb. Vandet i tunneldalen har haft en afgørende betydning for den aktivitet, der har været i området gennem de seneste 700 år. Landskabets udformning har gjort det muligt at udnytte vandkraften industrielt i et omfang, der gør, at det siges, at ”Industriens vugge stod ved Christiansdal”.

 

Husk:

Trail running er en gentleman sport. Følg ruten, selv om det er muligt at skyde genvej. Bliver en løber set eller meldt for at skyde genvej, betyder det diskvalifikation.

Vi er mange løbere i skoven på ganske små stier. Det betyder, at der nogle steder er trængsel. Sig "giv plads", hvis du gerne vil forbi. Og træk ind til højre, hvis du er ved at blive overhalet. Hjælp os med at gøre det til en god dag for alle også dem der gerne vil forbi. Og bær over, hvis der er en løber, der kommer tæt forbi.

 

Vel mødt i Pamhule og vi, bestyrelsen i Haderslev Garnison Idrætsforening, glæder os til at se dig.

 Event information
12. september 2015
Tilmelding er lukket
my.raceresult.com/44175/results?lang=dk
Tidtagning ved Run2u. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: anjaogrene@pc.dk
6 km
Starter 10:00
13 km
Starter 10:00
3 km

Har du spørgsmål?