Fuglsangsø Stafetten 2019

Information og tilmelding

Onsdag
12. juni 2019
Velkommen til det festlige motionsarrangement
FUGLSANGSØ STAFETTEN
ONSDAG D. 12. JUNI 2019

se indbydelse her
OGSÅ  I  2019  bliver START/MÅL-OMRÅDET   OG   TELTOMRÅDE   på  TORVET  på   Fuglsang  Allé.

 Afhentning af startnumre:

Startnumre udleveres i HGF´s Klubhus på Herning Atletikstadion - med indgang fra Nørholmvej -  FREDAG DEN 07. JUNI kl. 09.30-15 og PÅ DAGEN kl. 12-17 ved start/målteltet på  TORVET / Fuglsang Allé ved søens vestre bred. KOM I GOD TID.

PARKERING:

P-plads på modsat side af Vesterholmvej - ud for Fuglsang Allé - og langs alléen og ved Plejecentret  OG  på østsiden af søen (både ved Vesterholmvej og ved Vandrehjemmet). Ingen parkering på Vesterholmvej, da cykelstien er en del af løberuten.

TELTE: De lejede:

Jeres teltplads er nem at finde - se oversigten - og får I brug for hjælp, har vi en teltkontaktperson, Torben, som kan hjælpe.

Firmanavn/logo kan opsættes på dagen

- evt. med klæbepuder eller gaffatape - pakketape FORBUDT. (Lejer hæfter for evt. skader, herunder brug af pakketape. Læs lejebetingelser på www.herstarterfesten.nu/leje- og leveringsbetingelser - "specielt for leje af telte".)

Promotion og markedsføring samt udstilling og uddeling af vareprøver er ikke tilladt.

Sponsoraftaler laves forud med arrangør.

Egne telte/pavilloner

kan opstilles på/ved TORVET på Fuglsang Allé – Vi anviser gerne de gode muligheder. Vi er på pladsen fra kl. 10. Forsigtig kørsel med bil tilladt, kør ind fra Vesterholmvej og efter opstilling køres bilen ud igen. Senest kl. 17 skal alle biler være ude af området. Kun arrangørbiler tilladt og SÆRAFTALER.

MADKASSER:

Madkasser udleveres fra kl. 19.00 fra ”Madvognen” – på/ved selve  TORVET.

Løbehold skal aflevere startnummer 1 og Ganghold deres startnummer. Alle deltagere får desuden 1 fl. vand i mål. Løberne ved udgangen af målzonen, gængerne ved målet for gang (bænkene ved stien ved søbredden).

STARTNUMRE:

Startnumrene skal bæres synligt på brystet.

STAFETLØBET:

Der løbes med depeche (stafetpind). Den første løber får den udleveret ved starten, og den sidste afleverer i mål. Se skiltene på pladsen.

TIDTAGNING:

Der tages kun tid på løbeholdene, individuelt og en samlet holdtid.

Resultatlisten kan ses senest 3 dage senere på /fuglsangsoe-stafetten/resultat/

   -  forhåbentligt allerede samme aften.

Diplom kan udskrives fra /fuglsangsoe-stafetten/diplom/

Startider

Alle LØBEHOLD starter kl. 18.00. Startnumrene har sorte cifre.

Løber 1 – endetal 1 - Løber 2 – endetal 2…………. Eksempel: Hold 201: 201-1, 201-2, 201-3……….

Alle GANGHOLD starter fra kl. 18.15. Hvem, der starter hvornår, kan først oplyses, når tilmeldingen er afsluttet.

KL. 18.15   HOLD     

KL. 18.20   HOLD     

KL. 18.25   HOLD     

Startnumrene har sorte cifre, og der er kun et startnummer til holdkaptajnen.

Start og mål:   LØB  og  GANG:

På Fuglsang Allé - se kortet

PÅ RUTERNE:

Alle bedes holde til højre – vis hensyn.

AFMÆRKNING PÅ RUTERNE:

LØB: BLÅ PIL

GANG: GRØN PIL

SAMARITTER:

findes ved målområdet

ANSVARSFORHOLD:

Deltagelse i arrangementet, herunder i løbet, sker på hver enkelt deltagers eget ansvar.

SUSPENSION:

Løbsledelsen er berettiget til at suspendere eller helt at afbryde arrangementet i tilfælde af pludselig opståede forhold af force majeurelignende karakter, der gør det umuligt eller risikabelt at fortsætte arrangementet. Indbetalte startgebyrer og gebyrer for teltpladser refunderes ikke i tilfælde af arrangements suspension eller afbrydelse efter denne bestemmelse.

ÅBEN ILD:

Det er tilladt at bruge grill uden for teltene i en afstand af 2 meter.

HUNDE:

Må ikke være med på ruterne, de kan være til stor gene for deltagerne.

MASSAGE:

Fys Sundhed og Træning har et telt, hvor man kan få massage efter løbet ganske gratis og evt. en ispose, hvis man er kommet galt af sted - OG - gode råd i forbindelse med løb.

 Event information
12. juni 2019
Herning, Danmark
Se kort herunder
Tilmelding er lukket
www. herninglober.dk
5 km
Starter 18:00

Pris pr. hold
Til og med 8. maj 2019 600,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK
5 km
Starter 18:00

Pris pr. hold
Til og med 8. maj 2019 600,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK

Fuglsangsø Stafetten 2019

  • Herning
  • Danmark

Har du spørgsmål?


Inge Thomassen 21 43 38 15 – Niels Thomassen 40 38 07 94 - Ki