Shimano Ligaen 2019 p/b SIXT #4 Copenhagen

Teknik Øvelser

Teknik øvelser Shimano MTB liga #4 København 22. september 2019

Se video af øvelserne på FB Begivenhed: https://www.facebook.com/events/452130642254482/ 

1. Balanceøvelse på Euro paller, se video.
Begge hjul på 2. palle, så er første del af øvelsen klaret, begge hjul på 3. palle, så er anden del klaret, begge hjul på 4. palle, så er hele øvelsen klaret fejlfrit. Plankerne fra palle til palle bliver smaller og smaller.


2. Balanceøvelse med forhindringer
Øvelsen består af et parkour med 3 forhindringer, som skal gennemføres uden at forhindringerne vælter. Forhindringerne bliver højere hen ad vejen og har forskellige højder for start 1 og 2. Parkouren fastlægges på dagen. Klares alle 3 forhindringer, er øvelsen bestået fejlfrit.


3. Bunnyhop
Hop over 3 forhindringer efter hinanden. Forhindringerne bliver højere hen ad vejen. Start 1 er fri hopstil. Start 2 er bunnyhop. Klares alle 3 hop, er øvelsen bestået fejlfrit.


4. Samle flasker op
Samle flasker op og sætte dem på markeret sted. Gennemføres med 3 flasker af forskellig højde. Flaskerne må ikke vælte. Klares flytning af alle 3 flasker korrekt, er øvelsen bestået fejlfrit.


5. Køre på baghjul
Køre på baghjul minimum 1m, 3m og 5m for start 1 og 3m, 6m og 9m for start 2. Klares hhv. 5m og 9m, er øvelsen bestået fejlfrit.

Regelsæt for teknik øvelser MTB liga 2019

Dette regelsæt danner grundlag for teknikøvelser i forbindelse med MTB liga 2019.
1. Cyklen:
Der må IKKE fortages ændringer på cyklen mellem XCO løbet og teknik. Dog må saddelhøjden ændres inden teknikøvelsernes start, ændres denne skal den fastholdes gennem alle øvelser. Køres der med dropper post under XCO løbet, må denne gerne benyttes.
2. Banen/Øvelserne
Teknikøvelserne består af 4 eller 5 baner. Hver bane består af 3 øvelser (sværhedsgrader).
Der må kun være én rytter i gang pr. bane ad gangen. Kun de ryttere, der er i gang med øvelserne, og dommerne må være på teknikområdet under øvelserne.
Der vil være briefing af teknikøvelser på dagen, hvor øvelserne finder sted. Tid og sted udmeldes i forbindelse med at teknikøvelserne offentliggøres. Der vil som udgangspunkt kun være en gennemgang af øvelserne.
Øvelserne bliver hvis muligt opstillet i forvejen og vil være åben for træning herefter.
3. Start rækkefølge/Tidsplan
Teknikøvelserne vil foregå efter rytterne har gennemført deres XCO løb. Der vil være teknikøvelser for klasserne U11 til U17, både for piger og drenge.
Det er rytterens eget ansvar at være tilsted når denne skal starte.
Der startes således at yngste klasse starter først. Først piger og så drenge. I hver klasse startes der således at den rytter der er blevet seed som nr. 1. starter først, dette gøres for at muliggøre præmie overrækkelse umildbart efter sidste gennemførte teknikøvelse. I det tilfælde at en ikke seed ryttere kører i top 10, kan han/hun blive bedt om at rykke frem i startrækkefølgen. Denne information vil blive givet klart og tydeligt direkte til rytteren.
4. Tidstillæg
Hvis der laves fejl i første øvelse på en bane, kan de øvrige øvelser på banen ikke gennemføres, og der er således 3 fejl. Hvis der laves fejl i anden øvelse, er der 2 fejl.
Hvis en rytters fod rører jorden, efter rytteren har forladt banens startboks, kan der ikke gennemføres (flere) øvelser på den pågældende bane.
Fejlene tæller med i resultatet i XCO løbet som et tidstillæg som følger:
U11 og U13 3 sekunder pr. fejl
U15 5 sekunder pr. fejl
U17 10 sekunder pr. fejl