Åbning for events 
Tilmeldingen til den enkelte kør-selv cykelevent åbner i løbet af foråret og sommeren efterhånden som de er klar. Følg med på Facebook-siden Danmark Cykler eller tilmeld dig nyhedsbrevet nederst på siden. Så holder vi dig opdateret om nye åbninger. Det første event bliver på Læsø, hvor vi allerede har rute og medaljer mm. 

 • LÆSØ RUNDT kør-selv cykelevent 16. maj til 31. august - tilmelding er åben (oversigtskort)
 • SAMSØ ENERGY 60 km kør-selv cykelevent (åben fra 1. juni, oversigtskort)
 • KLØVER RUTEN 28 km kør-selv cykelevent (datoer tilgår, oversigtskort)
 • Flere kør-selv cykelevents på vej


 Cykelevent - når det passer dig 
Du kan deltage i cykeleventet Danmark Cykler, når det passer dig indtil 31. august 2020. Inviter din familie eller cykelmakker med. Kør-selv cykelevents er ikke en konkurrence om at komme først, men en god grund til at køre en lækker rute på et flot sted i Danmark - sammen, men hver for sig. Husk naturligtvis at efterleve myndighedernes retningslinjer vedr. social afstand og forsamlinger samt de almindelige retningslinjer vedr. reduktion af smitte risiko (se nederst på siden).

 Konceptet 
Som deltager inviteres du til at deltage i kør-selv-cykelevent på de ruter, der tilgængelige her på siden. Du bestemmer selv, hvornår du vil gennemføre din valgte (og tilmeldte) rute i perioden fra den ønskede rute åbner og indtil 18. oktober 2020.

 Deltagelse i event 
Sådan deltager du:

 1. Tilmeld til det ønskede kør-selv cykelevent på tilmeldingssiden min. to dage før du vil køre den valgte rute.
 2. Efter tilmeldingen modtager du en bekræftelsesmail, der bl.a. indeholder:
  • Din tast-selv kode (XXXXXX-XXXX bruges til registrering af dit resultat efter gennemført event).
  • Link til Facebook-gruppen "Danmark Cykler" for deltagere.
 3. Et 1-2 dage efter tilmeldingen modtager du en informationsmail med link til information om din deltagelse.
  • Link til din rute i Endomondo Sports Tracker.
  • Link til oversigtskort.
  • Link til download af GPX-fil (hvis du foretrækker at anvende GPS).
  • Link til information om kør-selv events.
 4. Gem ruten som favorit i din Endomondo-profil:
  • Klik på det modtagne link til din rute i Endomondo Spots Tracker.
  • Log ind eller opret profil på Endomondo.
  • Marker den valgte rute som favorit (marker med stjerne)
  • Installer Endomondo app på din smartphone og log ind.
  • Den falgte rute kan nu findes under ruter i appen.
 5. Hold kontakt til andre deltagere i Facebook-gruppen (frivilligt):
  • Klik på det modtagne link til Facebook-gruppen "Danmark Cykler".
  • Del motivation, bileder og oplevelser med øvrige deltagere.
 6. Din medalje sendes til dig.
  • Vi sender medaljer minimum en gang om ugen.
 7. Start kør-selv cykelevent.
  • Kør til startsted for ruten.
  • Op på cyklen, start Endomondo og registrer din din aktivitet.
  • Du kan også vælge at benytte en anden sports tracker.
 8. Når du har gennemført ruten.
  • Stop din sports tracker, når du er i mål.
  • Registrer dit resultat i tast-selv modulet her på tilmeldingssiden (brug tast-selv koden fra bekræftelselsesmailen).
  • Hæng medaljen om halsen, del et selfie med os andre.
  • Modtag likes og anerkendelse fra din virtuelle cykelklub :-)
 9. Alle kør-selv cykelevents slutter 31. august.


 Et komplet cykelevent - bare hver for sig 
Som deltager i Danmark Cykler får du:

 • Skriftlig instruktion om deltagelse.
 • Adgang til den valgte rute (link til rute i Endomondo Sports Tracker 1) 2) eller tilsvarende samt adgang til download af GPX-fil).
 • Adgang til oversigtskort over den valgte rute.
 • Mulighed for vejvisning og selvstændig tidtagning i Endomondo Sports Tracker 1).
 • Tast selv-kode til at registrere din tid på den fælles resultatoversigt hos Sportstiming.
 • Adgang til at printe diplom efter gennemført cykelløb.
 • Flot Danmark Cykler medalje tilsendes (medalje kan fravælges) 3)
 • Tilmeldingsgebyr inkluderet i prisen.
Endvidere opfordrer vi til, at du deler billeder fra turen på Facebook-siden "Danmark Cykler", DanmarkCykler på Instagram samt på andre sociale medier under hashtag #danmarkcykler.

Som deltager står du selv for tidtagning, registrering af resultat, forplejning på turen samt sikkerhed.

 Tidtagning 
Som deltager tage tid og registrere dit resultat i fanen "Registrer resultat" her på siden. Du skal brug den tast selv-kode, som du modtager ved tilmeldingen, for at registrere dit resultat. Når du har registreret dit resultat modtager du medalje samt deltager i lodtrækning om præmier. Vi understøtter tidtagning via Endomondo, men du kan også bruge andre muligheder. Du skal blot lægge link til din gennemførte aktivitet ind i resultat-fanen, når du registrerer din tid. 

 Medaljer 
Medaljer sendes til alle tilmeldte deltagere, der har gennemført en af ruterne i Danmark Cykler. Medaljerne sendes hurtigst muligt efter deltageren har selv-registreret sin tid og senest ved eventets afslutning.

 Ruter 
Vi prioriterer, at de ruter, der indgår i Danmark Cykler karakteriseres ved
 • Ruterne forløber i høj grad gennem eller langs med naturområder.
 • Distance på ca. 30-60 km, så de fleste kan være med.
 • Så vidt det er muligt køres der på rundstrækning.
 • Ruterne er indstillet af cykelentusiater med særligt godt kendskab til området.
 • Ruterne forløber så vidt muligt ad let trafikerede veje og brede cykelstier.
 • Ruterne kan krydse større veje under forudsætning af, at der er gode oversigtsforhold.
 • Ruterne har en passende fordeling, så de er repræsentative for Danmark.
 • Der er adgang til parkering indenfor ca. 500m fra start/mål.
 • Ruterne indgår ikke i allerede etablerede cykelløb, der gennemføres i 2020 med min. 1.000 deltagere, med mindre der er indgået specifik aftale med arrangørern af disse, idet noget rutesammenfald ikke helt kan undgås.
Der åbnes adgang til de enkelte ruter her på siden efterhånden som de er klar.

 Deltagergebyr 
Prisen for deltagelse er foreløbigt sat til 149 kr. pr rute. Dette inkluderer bl.a. tilmeldingsgebyr, medalje og donationer/klubsponsorater.

 Samarbejdspartnere 
Vi søger virksomheder, foreninger, organisationer og enkeltpersoner, der vil medvirke til at støtte gode formål samt øge kendskabet til Danmark Cykler. Hver samarbejdspartner får en unik eventkode. Når deltagere anvender denne kode i f.m. tilmelding går 10 kr. af deltagergebyret automatisk til en f.eks. den lokale cykelklub eller en godkendt velgørende organisation efter samarbejdspartnerens ønske. Beløbet opgøres ved eventets afslutning og doneres/sponsoreres i samarbejdspartnerens navn med angivelse af at beløbet er indsamlet i f.m. Danmark Cykler.

 Sikkerhed 
Som deltager i Danmark Cykler, deltager du på eget ansvar og står selv for sikkerheden. Dette omfatter bl.a.:
 • Overholdelse af færselsreglerne samt udvise agtpågivenhed og hensyn under deltagelse.
 • Efterlevelse af gældende retningslinjer fra myndighederne vedr. forhindring af COVID19/Corona-smittespredning.
 • Din personlige sikkerhed så som anvendelse af cykelhjelm og tilsikring af, at cyklen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle personskader eller materielskader, som deltageren måtte pådrage sig eller være årsag til under deltagelsen i Danmark Cykler.

 Særligt vedr. Læsø Rundt-ruterne 
Deltagere, der har ønsket at blive overført fra Motionscykelløbet LÆSØ RUNDT (oprindeligt planlagt gennemført 16. maj 2020), deltager i Danmark Cykler på særlige vilkår for så vidt angår pris, støtte til lokale virksomheder på Læsø samt lodtrækningspræmier, hvilket er blevet meddelt disse deltagere særskilt. Øvrige deltagere på Læsø Rundt-ruterne deltager på de generelle vilkår, der er beskrevet her på siden.
 

1) Eller tilsvarrende tidtagnings-app.
2) Endomondo er ikke associeret med eller ansvarlig for dette arrangement.
3) For nogle events vil medaljer blive udleveret i turistkontor eller forretning tæt på start/mål.
4) Der tages forbehold for fejl og ændringer i tilmeldingsmodulet.