Borlänge XCO

Information och anmälan

Söndag
Den 23 augusti 2020

Falu CK och Borlänge CK inbjuder i år till två lite större distriktstävlingar under helgen 22-23 augusti. Syftet är givetvis att under säkra förhållanden kunna ge möjligheten att nåla på nummerlapp och spänt rulla fram mot startlinjen igen. Vi bjuder därför in till en avgiftsfri distriktstävling för att stilla allas vår ”race-abstinens” en aning!

Inbjudna distrikt i detta fall är Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Västmanland, Örebro län samt Värmland.

Tävlingarna körs som separata tävlingar inom ramen för Folkhälsomyndighetens restriktioner och SCF:s restriktioner och rekommendationer. Det betyder kort:

  • Enbart föranmälan till tävlingarna
  • Stanna hemma om du känner dig det minsta krasslig
  • Vi kommer att säkra MAX 50 personer ute på tävlingsarenan samtidigt inklusive eventuell publik
  • ALLA utanför tävlingsbanan ansvarar för att hålla avstånd och minimera antalet närvarande
  • Ingen omklädning, servering eller prisceremoni
  • Inga hyrchip finns. Alla deltagare behöver ange sitt personliga chip vid anmälan.

För att vi ska kunna efterleva ovanstående har körschemat tydliga tidsramar för när respektive startgrupp ska infinna sig i en särskilt skapad ”insläppsfålla”, när gruppen cyklister släpps ut på banan för träning, när starten går och när vi räknar med att alla i respektive startgrupp ska ha lämnat arenan. Vi kommer att säkra att ALLA deltagare i en startgrupp lämnat arenan (inklusive servicepersonal) innan vi släpper in nästa startgrupp.
 

23/8 BORLÄNGE XCO Första start 09:00

CROSSCOUNTRY. Etappen avgörs i Mellstaparken i Borlänge. Bansträckningen är till största delen densamma som normalt används för sista etappen på Borlänge Tour. Banan består av fina snabba stigar och innehåller flera korta branta stigningar. Terrängen är snabb med kortare svårare tekniska inslag. Bansträckningen är cirka 3,8 km och körs i varierande antal varv för klasserna. Banan återkommer till start och målområdet ett flertal gånger och körs med gemensam start (klassvis).

Nybörjare kör ett varv på en bana på 1,9 km.
Körschema med distanser och tider för söndagens tävling i Mellsta kommer framgår nedan. P/F9-10 kommer att ha en tävlingstid på ca 10 minuter och Junior/Elit på ca 50 minuter.

Inbjudan finner du här.

PM finns här


VARMT VÄLKOMNA till Lugnet XCC och Borlänge XCO 2020 önskar Borlänge CK och Falu CK!


Söndag den 23 augusti 2020

KlasseStartOmgangeOmgang distance
Nybörjare 6-1009:0012 km
P 11-1210:1013,8 km
F 11-1210:1013,8 km
P 9-1010:1213,8 km
F 9-1010:1213,8 km
P 13-1411:3023,8 km
F 13-1411:3023,8 km
F 15-1611:3023,8 km
Damer 3011:3023,8 km
Damer 4011:3023,8 km
Damer 5011:3023,8 km
Junior Women11:3023,8 km
P 15-1612:4033,8 km
Herrar 3012:4033,8 km
Herrar 4012:4033,8 km
Herrar 5012:4033,8 km
Elit Men14:0053,8 km
Junior Men14:0053,8 km


Lördag den 26 september 2020

KlasseStartOmgangeOmgang distance
P 11-1210:1013,8 km
F 11-1210:1013,8 km
P 13-1411:3013,8 km
F 13-1411:3013,8 km
F 15-1611:3013,8 km
Damer 3011:3013,8 km
Junior Women11:3013,8 km
P 15-1612:4013,8 km
Herrar 3012:4013,8 km
Herrar 4012:4013,8 km
Herrar 5012:4013,8 km
Elit Men14:0013,8 km
Junior Men14:0013,8 km
 Information om loppet
Den 23 augusti 2020
Borlänge
Sverige
Se karta nedan
Anmälan stängd
www.borlangetour.se
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: kansli@scf.se
1 x 3,8 km (3,8 km)
Börjar vid 10:12
1 x 3,8 km (3,8 km)
Börjar vid 10:12
3,8 km
Börjar vid 10:10
1 x 3,8 km (3,8 km)
Börjar vid 10:10
3,8 km
Börjar vid 10:10
1 x 3,8 km (3,8 km)
Börjar vid 10:10
3,8 km
Börjar vid 11:30
2 x 3,8 km (7,6 km)
Börjar vid 11:30
2 x 3,8 km (7,6 km)
Börjar vid 11:30
3,8 km
Börjar vid 11:30
3 x 3,8 km (11,4 km)
Börjar vid 12:40
3,8 km
Börjar vid 12:40
2 x 3,8 km (7,6 km)
Börjar vid 11:30
3,8 km
Börjar vid 11:30
3,8 km
Börjar vid 11:30
2 x 3,8 km (7,6 km)
Börjar vid 11:30
2 x 3,8 km (7,6 km)
Börjar vid 11:30
2 x 3,8 km (7,6 km)
Börjar vid 11:30
5 x 3,8 km (19 km)
Börjar vid 14:00
3,8 km
Börjar vid 14:00
5 x 3,8 km (19 km)
Börjar vid 14:00
3,8 km
Börjar vid 14:00
2 x 3,8 km (7,6 km)
Börjar vid 11:30
3,8 km
Börjar vid 11:30
3 x 3,8 km (11,4 km)
Börjar vid 12:40
3,8 km
Börjar vid 12:40
3,8 km
Börjar vid 12:40
3 x 3,8 km (11,4 km)
Börjar vid 12:40
3,8 km
Börjar vid 12:40
3 x 3,8 km (11,4 km)
Börjar vid 12:40
1 x 2 km (2 km)
Börjar vid 09:00

Borlänge XCO

  • Borlänge
  • Sverige