# Namn Status Platser tillbaka
1 Saturday afternoon - 13:00 Öppen 13
2 Saturday afternoon - 14:30 Öppen 9
3 Sunday morning 10:00 Öppen 37
4 Sunday morning 11:15 Öppen 33
5 Sunday afternoon 13:00 Öppen 46
6 Sunday afternoon 14:30 Öppen 47
7 Saturday morning Öppen 20
8 Saturday morning Öppen 26