Over stok og sten - Silkeborg 2021

Over stok og sten - Silkeborg 2021

Resultater

Nettotid Deltager
6:56:14Bjarne Egtved
7:55:42Jeppe Wendelboe
8:05:10Anders Holiløkk
8:05:11Ida Holiløkk
8:21:49Marloeke van Vliet
8:21:54carsten Petersen
8:21:59Christian Bliksby
8:27:18Jan Moselund Møller
8:27:23Jan Christiansen
8:29:27Britta Børsting
8:29:59Brian Nørgreen
8:30:01Peter Nørgreen
8:32:09Jane Skov
8:34:17Morten Michaelsen
8:34:17Nanna Lycke
8:39:20Per Jensen
8:52:06Knud Nyholm
8:53:01Kristian Brantlov
8:54:42Tina Schnedler Bogh
8:54:45Charlotte Sander Andersen
8:54:48Jan Kristoffersen
8:54:51Flemming Sølvstad Nielsen
8:55:23Mette Petersen
8:55:25Alice Klindt
8:57:52Dorte Tanghus
8:57:55Karsten Præstegaard
8:57:57Leif Jørgensen
8:59:08Jens Thomsen
9:00:05Mette Landberg Hansen
9:04:04Lise Haun
9:04:40Preben Weedfald
9:04:45Trine Dyrgaard
9:04:49kjeld møller hansen
9:04:52christina møller
9:04:54Søren Bent Nielsen
9:05:18Rasmus Soeby
9:05:24Line Kjeldgaard
9:05:37Jan Larsen
9:08:30Lilly Hjort
9:08:39Anja Juhl Jensen
9:08:42Jesper Koch
9:13:59Carsten witrup Chreistensen
9:21:38Iben Dressel
9:21:51Christina Gyrite Christensen
9:22:15Caroline Christensen
9:24:19Christina Fyrstman
9:24:21Allan Bang
9:24:26Betina Fyrstman
9:29:16Irene Rikartsen
9:29:19Elsebeth Berg Hansen


Tidtagningen til dette event sker med brug af ST App Service. Der benyttes ikke chip-tidtagning til dette arrangement. Ved rettelser bedes du rette henvendelse direkte til arrangøren.
For spørgsmål angående resultater kontakt: overstokogsten100@gmail.com