DM Classic Aalborg Elite 2021

DM Classic Aalborg Elite 2021

Information og tilmelding

Søndag
6. juni 2021
DM Classic Elite afholdes i 2021 til Aalborg Triathlon

DM Classic Elite 2021 afholdes som åbent dansk mesterskab på 950-45-10,5.
At det er et åbent DM betyder at udenlandske triatleter også kan deltage i racet – dog kun i kampen om pengepræmierne.
  

Pæmiepuljer er fordelt, som følger:
Kvinder/mænd 1 – kr..2.500,-
Kvinder/mænd 2 – kr..1.500,-
Kvinder/mænd 3 – kr..1.000,-

Medaljer:

Det er udelukkende danske triatleter, der kæmper med om DM-medaljerne.

Konkurrencerne afvikles i de smukke omgivelser ved Nordens Kridtgrav i Aalborg og i 2021 afvikles DM Classic, som et testsævne forud for Dansk Idrætsforbunds DM uger i 2022 og 2023.
Triatleterne vil derfor løbe til Aalborg centrum, hvor de går i mål på Hinnørkajen, som i 2022 og 2023 vil være centrum for DM ugen.

Den rolige kridtgrav giver optimale forhold for en god og sikker svømning uanset vejr og vind.
Den 45km lange cykelrute er en flot og varierende rute der både byder på højdemeter, tekniske passager og lange lige stykker, hvor høj fart kan opnås.

Det afsluttende løb går ind til Honnørkajen, og efterfølgende er der mulighed for at tage en bus retur til T2. 

Stævnet i Aalborg 2020 afholdt DM Middel, videoen fra dette kan ses her YouTube.

Medlemsstævne
DM Classic er et medlemsstævne og ved tilmelding oplyser du dit Triatlon Danmark medlemsnummer (som du har via dit klubmedlemskab) eller dit medlemsnummer i dit nationale forbund ( Norge, Sverige osv. ).
Har du ikke et medlemsnummer, kan der til stævnet købes et Enkelt Persons Medlemsskab (EPM) - dette indgår som en del af købsproceduren, såfremt du ikke indtaster medlemsnummer.


REFUNDERING
Du har mulighed for at få refunderet din tilmelding, hvis stævnet ikke gennemføres.

Såfremt stævnet aflyses sker refundering ved at sende en mail til info@triatlon.dk 

Overdragelse af startnummer til andre er ikke tilladt.
Vi gør opmærksomme på, at der skal fremvises gyldigt ID og medlemsmnummer/EPM ved afhentning af startnummer.


DELTAGERBETINGELSER
Stævnet afholdes efter Triatlon Danmarks regler.
Det er deltagerens eget ansvar at kende stævnereglerne. Reglerne kan findes
HER.

Derudover gælder det at:
  • Deltagelse i stævnet sker på deltagerens eget ansvar. Arrangøren og samarbejdspartnere kan ikke pålægges noget ansvar.
  • Deltageren har ansvaret for at være rask og i god fysisk form og i træning til forsvarlig at kunne deltagelse i stævnet.
  • Deltagerne skal forvente at våddragt er påbudt.
  • Tilladelsen til brug af svømmeområdet betyder, at der kun svømmes uden våddragt, hvis vandtemperaturen overskrider 20 grader for elite.
  • Deltagelse i stævnet er personligt for den tilmeldte person og kan ikke overføres til andre.
  • Enhver deltager skal personligt møde op til registrering og check-in af cykel.
  • Arrangøren kan ikke stilles til ansvar for evt. aflysning som følge af befaling fra myndigheder eller force majeure som naturkatastrofe, COVID-19 eller lignende.
  • I tilfælde af uforudsete forhold, der kan gøre afviklingen af stævnet uforsvarligt, kan arrangøren vælge at udskyde stævnet, ændre ruterne og/eller ændre ruternes distancer.
  • Alle deltagere skal have et gyldigt medlemskab af Triatlon Danmark på stævnedagen.
  • Det er deltagerens ansvar at kunne fremvise dokumentation for gyldigt medlemskab – enten via forbundsmedlemskab via klub eller Enkelt Persons Medlemskab.

ATHLETES GUIDE
Inden stævnets afholdelse offentliggøres en Athletes Guide med regler og retningslinjer for stævnet.
Det er særdeles VIGTIGT, at du læser og forstår anvisningerne i denne guide.

Specifikt vedr. COVID-19 restriktioner
Afvikles stævnet under restriktioner på grund af COVID-19 vil der være meget præcise anvisninger for, hvornår du skal indregistrere dig.
Og det er vigtigt at disse overholdes!

Timeslot for indregistrering vil typisk maksimalt være 30 min. fra de åbner til de lukker.
Tidsplanen for dagen er meget specifik, således at stævnet kan afvikles, som en række af mini-tri -stævner, som er adskilt i tid og med hver deres individuelle skiftezoner.

Arrangøren forbeholder sig retten til at benytte foto og tv-optagelser osv. med stævnets deltagere i forbindelse med markedsføring.
Ved accept af disse betingelser er der givet samtykke til at der tages foto m.m.


Se mere informationer om Aalborg Triathlon på www.aalborgtriathlon.dk

Specifikke spørgsmål til DM ELITE sendes til henrik.larsen@triatlon.dk

 
 Event information
6. juni 2021
Tilmelding er lukket