Järvsö Enduro SM & Swecup 2021

Järvsö Enduro SM & Swecup 2021

PM

PM
Via detta PM publicerar vi viktig information inför årets SM i Enduro den 16 juli. Vi förutsätter att alla noggrant har läst igenom den redan publicerade Inbjudan på denna websida. I tillägg är det varje deltagares skyldighet att känna till tävlingsreglerna för Mountainbike i allmänhet och Enduro i synnerhet (SCF Tävlingsregler  - del 1, del 4, och del 17).

UTHÄMTNING AV NUMMERSKYLTAR OCH CHIP
Nummerskyltar och chip hämtas ut i sekretariatet vid startområdet på torsdag 15 juli kl 09:30-12:00 eller på tävlingsdagen (fredag 16 juli) kl 11:00-13:00. Observera att startområdet och sekretariatet är beläget på Järvsöbackens nordsida (adress: Rödmyravägen 17, 827 50 Järvsö). Där sker också all parkering. När du hämtar ut din nummerskylt erhåller du även två chip som skall fästas med medföljande kardborreband runt varje handled innan starten. Båda chipen aktiveras och kontrolleras vid start. Det ena chipet är ett reservchip om något problem skulle uppstå med ett chip. Vid utlämning av chip och nummerskylt skall alla deltagare underteckna ett papper där de accepterar att all åkning sker på egen risk samt att man tillåter att fotograferas och filmas samt att detta material kan publiceras. Observera att för deltagare under 18 år måste vi ha målsman eller annan ansvarig vuxens underskrift på plats. Medtag ID. Tävlande i klasserna herrar elit och damer elit erhåller också fyra märklappar som skall klistras på ramen, gaffeln och respektive hjul för att kommissarierna skall kunna kontrollera att ingen utrustning byts under tävlingen. 

Chipen lämnas i sekretariatet på Sydsidan (JBP) efter målgång. Observera att sekretariatet flyttar från Nordsidan till Sydsidan efter att alla startat. De som ej fullföljer tävlingen måste ta sig till sekretariatet och lämna sina chip. För förlorat eller kraschat chip debiteras 725 kr.  

TÄVLINGSSTRÄCKOR
Tävlingssträckorna offentliggörs onsdag 14 juli kl 20:00 på denna hemsida. Tävlingsbanorna består av fem specialsträckor (SS) varav tre går i Järvsö Bergcykelpark och två går utanför Bergcykelparken. Tävlingsbanan bandas med SWE Cups band inom vilka man måste hålla sig mellan eller portar med SWE Cup band på vardera sida av banan genom vilka man måste passera. I tillägg är banan skyltad med riktningsskyltar och varningsskyltar vid större svårigheter. 

TRÄNINGSDAGEN
Specialsträckorna är öppna för träning och inspektion mellan kl 12:00-19:30 på torsdag 15 juli. Det är tillåtet att lösa liftkort under träningsdagen och nyttja liftens ordinarie öppettider (09:30-16:00). I tillägg kommer liften att vara igång endast för tävlande mellan kl 16:00-19:00. Liftkort för tävlande under den specifika tiden (16:00-19:00) kan köpas för 100 kr om man inte önskar att trampa upp. Övrig tid (09:30-16:00) är liften och hela Bergscykelparken, inklusive alla tävlingsbanor i JBP, öppna för allmänheten. Banorna utanför JBP är inte öppna för allmänheten utan endast för tävlande. Därför rekommenderas att man väntar med att träna de specialsträckor som går i Bergcykelparken till efter kl 16:00 när Bergcykelparken stänger för alla utom de tävlande. Mellan kl 09:30-16:00 är det begränsat med bandningar och avspärrningar i de specialsträckor som går i Bergcykelparken, men det skall inte råda några tvivel om bansträckningarna.

Träningen är ej obligatorisk och sker på egen risk. Träna inte i tävlingsfart och framför allt inte under ordinarie öppettider då inga banor är avspärrade för allmänheten. Var extra försiktig vid korsningar som inte är avspärrade under tävlingsdagen. Det finns inga arrangörer på plats ute i på sträckorna. Visa hänsyn och agera vänligt mot alla cyklister, såväl nybörjare som tävlingsåkare, så att vi är välkomna tillbaka nästa år igen. Det är ej tillåtet att gå eller cykla tävlingssträckorna mot körriktning varken på träning eller tävling.

TIDTAGNING OCH RESULTAT
Officiella tider, sträcktider och resultat kommer löpande upp på "www.swemtbgravity.se" efterhand som de tävlande går i mål på respektive specialsträcka. Det innebär att både deltagare och publik kan följa ställningen efter varje delsträcka. Tänk på att många åkare inte vill veta ställningen under tävlingen så håll resultatet för dig själv.

Alla resultatlistor publiceras vid sekretariatet i målområdet (JBP) efter målgång vilket beräknas till ca kl 19:30. Därefter kan eventuella protester inlämnas inom 15 minuter. Efter att eventuella protester har behandlats kungörs resultaten och en prisutdelning följer omedelbart (ca 20:00). I motionsklasserna presenteras inga officiella resultatlistor utan respektive åkare kan se sin egen tid och eventuellt jämföra med tävlingsklasserna. 

PRISCERMONI
Prisutdelning följer direkt efter att det officiella resultatet har kungjorts och beräknas till 20:00. I klasserna damer elit och herrar elit delas prispengar ut bestående av 1500 kr till vinnaren, 1000 kr till tvåan och 500 kr till trean i svenska mästerskapen. I samtliga SM-klasser erhåller ettan, tvåan och trean medalj. Ettan i dam- och herrklassen samt i HU21 och DU21 erhåller även mästartröjor. I motionsklasserna kommer det att delas ut lottade priser. För att definieras som en SM-klass krävs minst tre deltagare från minst två olika klubbar. I SM deltar svenska medborgare som är medlem i en svensk klubb. Om en eller flera utländska deltagare kommer på prispallen delas SM-medaljen ut till den svenska medborgare som kommit på plats fyra och eventuellt femma. Observera att närvaro vid prisutdelning är obligatoriskt för alla som hamnar på prispallen.

TEKNISK ZON
Under tävling är inga åkare tillåtna att ta hjälp av utomstående med langning av mat och dryck, lagning av punktering eller annan teknisk support på annat ställe än vid den tekniska zonen. Eftersom de tre första transportsträckorna utgår från Järvsöbackens nordsida och de två sista transportsträckorna utgår från Järvsöbackens sydsida (JBP) så har det etablerats en teknisk zon på respektive plats. Det är upp till de tävlande vilken teknisk zon man vill lämna eventuell utrustning. Det är tillåtet att lämna utrustning i bägge tekniska zoner och det är också tillåtet att ta hjälp av utomstående med att flytta utrustning mellan de två tekniska zonerna under tävlingen.

ÅKARMÖTE
Ett obligatoriskt åkarmöte hålls för samtliga tävlande på tävlingsdagen kl 13:30 i startområdet. 

STARTTIDER OCH BERÄKNAD TIDSÅTGÅNG
Eftersom anmälningstiden ännu inte gått ut när detta PM skrivs, så är nedanstående starttider preliminära och alla tävlande skall infinna sig för start senast 15 minuter innan den beräknade starttiden. Starten sker individuellt i nummerordning från foten av Järvsö Nord med 30 sekunder mellan varje tävlande. I tävlingsklass herr startar de 20 högst rankade åkarna i omvänd rankingsordning.

Efter målgång på SS2 är det inplanerat en paus i startområdet på ca 30 minuter beroende på hur snabbt man genomfört SS1 och SS2. De första åkarna tillåts starta SS3 tidigast kl 16:00.

Klass Starttid vid foten av Järvsö Nord
P15-16 14:00-14:25
U21 Herr 14:25-14:45
Master Herr (+35) 14:45-15:00
Master Herr (+50) 15:00-15:05
Motion Lång 15:05-15:20
F15-16 15:20-15:22
U21 Dam 15:22-15:25
Master Dam +35 15:25-15:30
Tävling Dam 15:30-15:35
Tävling Herr 15:35-16:00
Motion kort (tre sträckor) 16:00-16:05
P13-14 (tre sträckor) 16:05-16:15
F13-14 (tre sträckor) 16:15-16:20

De första tre transportsträckorna utgår från Järvsöbackens nordsida och det beräknas ta ca 25-30 minuter att trampa upp till starten på respektive specialsträcka. Den fjärde transportsträckan utgår från Järvsöbackens sydsida (JBP) och tar ca 40-45 minuter att trampa upp. På den sista transportsträckan från Järvsöbackens sydsida erbjuds lift som tar ca fem minuter. Eftersom tre av fem banor måste köras efter JBPs stängning kl 16:00 är tiden begränsad så att tävlingen kan slutföras innan skymningen. Den totala tävlingstiden får maximalt vara 3h 45 minuter för varje deltagare inklusive den inplanerade pausen. Tävlingen beräknas vara klar ca 19:30 och prisutdelning beräknas till 20:00.

FÖRSÄKRING
Cyklister i tävlingsklasserna med årslicens är försäkrade via Svenska Cykelförbundets licensförsäkring.

Cyklister i motionsklasserna är försäkrade under dagen för motionsloppet via Svenska Cykelförbundets motionsförsäkring.

SJUKVÅRD
Vid skada under tävling i banan ring: 072-985 30 02.

Detta mobilnummer går till sjukvårdsgruppen som är lokaliserad på toppen vid avstigningen för sexstolsliften. För att sjukvårdarna skall veta din position, ange vilken specialsträcka som du befinner dig på och vilken färgsektion (se målade färger på banan). Sjukvårdsgruppen finns också på plats under träningstiden kl 12:00-19:30 på torsdagen. Om ni behöver plåstra om en mindre skada under tävlingsdagen och kan ta er till sjukvårdsgruppen själva, tillåts det att ni tar lift upp på toppen. 

Om en allvarligare skada inträffar där sjukvårdsgruppen måste ingripa, pausas tävlingen medan den skadade omhändertas och sjukvårdarna är tillgängliga för att ta hand om andra om eventuellt skadas.

JURY
Juryn har möjlighet att dela ut straff för förseelser som inte återfinns i reglementet, men som bryter mot sunt miljötänk, arrangören eller osportsligt uppträdande.

Protester och klagomål mot tävlingen, resultat eller uppförande hos andra tävlande ska presenteras till Tävlingsledaren eller Chefskommissarien både muntligen på plats och i skriftlig form per mail, inom 15 minuter efter att resultaten publicerats. Varje protest debiteras med 500 kr.

JURYKOMMUNIKÉ
Ändringar av regler, bansträckning, tidsschema, detaljer för banmarkering, teknisk assistans, vätskekontroller etc. kommer att kommuniceras via fliken "Jurykommunike" på eventets anmälningssida. Alla tävlande ansvarar själv för att läsa information på hemsidan innan och att inte ha läst är ingen ursäkt för regelbrott.

PARKERING
Viktigt! All parkering för tävlande sker på Järvsö Nord, Järvsöbackens parkering vid Rödmyravägen 17. Tack för ert samarbete med detta.

FOTOGRAFERING
Tävlingen dokumenteras med video och foto både på träning och tävling. I och med din anmälan till tävlingen har du godkänt din medverkan om du inte samtidigt skriftligen meddelat annat. Materialet kommer främst användas på swemtbgravity:s kanaler i marknadsföringssyfte och som ett minne för deltagarna. Foton kommer också dagligen läggas upp på www.jbck.se. Tagga gärna egna bilder med: @swemtbgravity

PANDEMI
Följ rådande restriktioner - håll avstånd, använd handsprit och var rädda om varandra! 

Varmt välkomna till Järvsö, vi önskar er lycka till!