Lørdag
2. oktober 2021
Dansk Offroad Sport Inviterer til DOS ETA EAST 2021 01-02/10 2021

Så er det ved at være tid til næste arrangement i 2021 Der har været arbejdet i kulisserne den sidste stykke tid for at få næste arrangement stablet på benene.

Dette arrangemet afholdes i NCC graven Sorø, Lange Løng 9, 4180 Sorø, mere info om adgang senere.
Arrangementet finder sted 01 og 02-10 2021.
Der skal være ro i Graven senest kl 21 fredag aften, af hensyn til naboerne.
Der vil være mulighed for teknisk kontrol både fredag aften og lørdag morgen i graven (skal aftales på forhånd). Alle skal møde op i grusgraven lørdag morgen kl 07:00 Lange Løng 9, 4180 Sorø
Deltagerne skal selv medbringe forplejning, ”mad og drikke”.
Tilmelding til arrangementet vil forgå via Sportstiming.
Se tillægsreglerne for yderligere oplysninger, og løbet afvikles efter gældende løbsreglementer og tekniske reglementer. De til den tid gældende Corona restriktioner vil blive indarbejdet.
Så håber at i finder bilerne frem og kommer ud og får brugt noget energi.
Der tages forbehold for myndighedernes godkendelse.
Mvh Løbsleder: Aksel Mikkelsen 24460964 Løbarrangør: Simon Ramtung 27529596

 
Tillægsregler til DOS ETA EAST 01 – 02 oktober
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med DASU og DOS’s reglement for Xtreme Track Attack, version, nedenstående tillægsregler samt senere slutinstruks.

Arrangør info: Dansk offroad Sport (DOFS/073) Løbets navn: DOS ETA EAST 2021 Dato: 01-02 oktober 2021
Løbsleder: Aksel Mikkelsen OF514 tlf. 24460964 Løbsarrangør: Simon Ramtung 27529565 Sekretariat: Store Havelsevej 97, 3310 Ølsted, 27 52 95 65

Deltagerklasser:
Der køres i seks klasser:
Blå Standard 1
Blå Standard 2
Blå UTV
Sort Modificeret 1
Sort Modificeret 2
Rød Extreme
Begrænsninger: Minimum 15 hold og maksimum 40 anmeldte hold.
Minimum for at åbne én klasse er 4 køretøjer.

Minimums antal på 15 hold tilmeldt senest 05-09-2021 ellers aflyses løbet. Efter den. 05-09 stiger pris med 100 kr. pr. mand.
Startgebyr: Medlem af DOS med R-4-licens: DKK 400 pr. person i deltagerbetaling
Ikke medlem af DOS/gæstekører: DKK 400 pr. person i deltagerbetaling + DKK 300 i gæstelicens
Ekstra startgebyr: DKK 500 pr. køretøj, som vælger at køre uden sponsorreklamer.
Forplejning: ingen forplejning
Betaling: Betaling skal ske via bankoverførsel eller med betalingskort ved tilmelding via Sportstiming.
Tilmeldingsfrist: 26 september 2021 Eftertilmelding:
Det er ikke muligt at foretage eftertilmelding efter tilmeldingsfristens udløb.
Afmelding: Før 26 september 2021 tilbagebetales fuldt startgebyr Efter den. 26 september 2021 tilbagebetales ingen startgebyr
Mødested: Lange Løng 9, 4180 Sorø
Mødetid: 01 oktober 2021 Teknisk kontrol kl. 15.00 – 21.00
02 oktober 2021 Teknisk kontrol* kl. 07.00 – 08.00 Kun ved forudgående aftale.
Førermøde kl. 08.30 – 09.00
Start kl. 9:30.00
Slut kl. 18.00
Præmieoverrækkelse kl. 19.00 (cirka)
BEMÆRK: alle tider er med forbehold.
Præmiering: Præmie til vinderen af hver klasse
bestemmelser: I forbindelse med DOS ETA EAST 2021 skal deltagerne under løbet køre med reklamer for et antal sponsorer. I sekretariatet vil der være en oversigt for placering af reklamer på køretøjerne (se tekst under startgebyr).
Herudover skal der gøres plads til startnummer på både højre og venstre fordør.
Mulighed for kørsel i DOS med u indregistrerede køretøjer Der køres efter Ekstreme Track Attack (ETA) reglementet.
De til den tid gældende corona restriktioner skal overholdes.

OBS. Deltagende biler skal holde på presenning eller trailer


Klasseinddeling
Standard 1
Grøn Bane.
Karrosseri og chassis: Seriefremstillede biler med original type chassis og karosseri og med minimum original mål, i henhold til typegodkendelse, på længde og bredde, målt i chassis højde, og i bund af rude højde.
Det er tilladt at modificere paneler og efterløb i en højde fra overside af chassisramme og nedefter, der må også ændres i skærmkanter.
Chassis ramme må ikke kortes op skal være original mål.
Hjul: Dæk op til og med 35” af MT og radial type.
Spil type: frit.
Aksler: originalt fabrikat. Spær tilladt.
Motor:  Original antal cylindere og fabrikat.
Styretøj: Skal være original type må gerne forstærkes, men grundkonstruktionen skal være original.
Undervogn: Originale fjedre og støddæmperbefæstelser. Fjedre og støddæmpere må gerne opgraderes.
Bodylift er tilladt.
Styrtbøjle: Valgfrit for biler med metaltag, som er boltet eller svejset sammen. Åbne biler eller biler uden metaltag skal som minimum have en 4 punkts styrtbøjle med tværstiver. Brug af svejsebøjninger er ikke tilladt.
Det anbefales at montere en 6 punkts styrtbøjle ifølge det biltekniske reglement 241.
I åbne bile skal der monteres en tagplade i henhold til det bil tekniske reglement 241.
Startnumre startende med 101-102-103 osv.

Standard 2
Grøn Bane.
Karrosseri og chassis: Seriefremstillede biler med minimum original type karosseri omkring førerkabinen og originalt chassis.
Chassisramme må gerne kortes op, men karrosseriet skal være monteret på de originale befæstningspunkter. Der må ombygges til rørlad og skærme. Minimumlængde på chassis og karrosseri skal være som originalt eller skal være minimum samme længde som målt udvendigt på hjulene i længderetning.
Hjul: op til 37”.
Spil type: frit.
Aksler: frit, dog ikke eftermonterede portalaksler.
Motor: frit, skal være monteret på original placering.
Styretøj: Skal være original type må gerne forstærkes, men grundkonstruktionen skal være original.
Undervogn: eftermonteret coilover/airshocks ikke tilladt, dog må airshocks anvendes som støddæmper sammen med originale fjedre.
Bodylift er tilladt.
Styrtbøjle: valgfrit for biler med metaltag, som er boltet eller svejset sammen. Åbne biler eller biler uden metaltag skal som minimum have en 4 punkts styrtbøjle med tværstiver. Brug af svejsebøjninger er ikke tilladt.
Det anbefales at montere en 6 punkt styrtbøjle ifølge det biltekniske reglement 241.
I åbne  skal der monteres en tagplade i henhold til det biltekniske reglement.
Startnumre startende med 201-202-203 osv.
 
 

Standard 3 UTV
Grøn Bane.
Karrosseri og chassis: Seriefremstillede UTV’er med original type chassis og karosseri og med minimum original mål, i henhold til typegodkendelse, på længde og bredde, målt i chassis højde, og i bund af rude højde. 
Chassis ramme må ikke kortes op skal være original mål.
Hjul: Dæk op til og med 35”.
Spil type: frit.
Aksler: originalt fabrikat. Spær tilladt.
Motor:  Original antal cylindere og fabrikat.
Styretøj: Skal være original type må gerne forstærkes, men grundkonstruktionen skal være original.
Undervogn: Originale fjedre og støddæmperbefæstelser. Fjedre og støddæmpere må gerne opgraderes.
Sæder og seler: Sæder er valgfrit.  Seler efter metode a eller b i teknisk reglement 241, dog anbefales metode b.
Styrtbøjle: original, dog minimum en 6 punkts styrtbøjle.
Der skal monteres en tagplade i henhold til det biltekniske reglement 241.
Det anbefales, at en styrtbøjle konstrureret efter det biltekniske reglement 241 monteres.
Startnumre startende med 301-302-303 osv.
 
 
Modificeret 1
Sort Bane.
Kan køres af indregistrede biler på nummerplader
Karrosseri og chassis: Seriefremstillede biler med original type chassis og karosseri og med minimum original mål, i henhold til typegodkendelse, på længde og bredde, målt i chassis højde og i bund af rude højde. Det er tilladt at modificere paneler og efterløb i en højde fra overside af chassisramme og nedefter, der må også ændres i skærmkanter. Chassis ramme må ikke kortes op skal være original mål.
Hjul: Dæk op til og med 35”.
Spil type: frit.
Aksler: originalt Fabrikat. Spær tilladt.
Motor:  Originalt antal cylindere og fabrikat.
Styretøj: Skal være original type må gerne forstærkes men grundkonstruktionen skal være original.
Undervogn: Originale fjedre og støddæmperbefæstigelser. Fjedre og støddæmpere må gerne opgraderes.
Bodylift er tilladt.
Sæder: Sæde valgfrit, dog anbefalet rally eller racer type efter teknisk-reglement 241.
Seler: valgfrit, dog anbefales metode B i tekniskreglement 241.
Styrtbøjle: Alle biler skal minimum have 6 punkts styrtbøjle ifølge det biltekniske reglement 241.
I åbne biler skal der monteres en tagplade i henhold til det biltekniske reglement 241.
Startnumre startende med 401-402-403 osv.
 
 
Modificeret 2
Sort Bane.
Karrosseri og chassis: Seriefremstillede Biler med minimum original type karosseri omkring førerkabinen og originalt chassis. Chassisramme må gerne kortes op men karrosseriet skal være monteret på de originale befæstningspunkter. Der må ombygges til rør lad og skærme. Minimumlængde på chassis og karrosseri skal være som originalt eller skal være minimum samme længde som målt udvendigt på hjulene i længderetning.
Hjul: frit.
Spil type: frit.
Aksler: frit, dog ikke eftermonterede portalaksler.
Motor: frit, skal være monteret på original placering.
Styretøj: skal være original type må gerne forstærkes, men grundkonstruktionen skal være original.
Undervogn: eftermonteret coilover/airshocks ikke tilladt dog må airshocks anvendes som støddæmper sammen med original fjedre.
Bodylift er tilladt.
Sæder og sele: valgfrit, dog anbefales rally eller racer type efter teknisk-reglement 241.
Seler: valgfrit, dog anbefales metode B i tekniskreglement 241.
Styrtbøjle: Alle biler skal minimum have 6 punkts styrtbøjle ifølge det biltekniske reglement 241.
I åbne biler skal der monteres en tagplade i henhold til det biltekniske reglement 241.
Startnumre startende med 501-502-503 osv.
 
 
Extreme 1
Orange Bane.
Karrosseri og chassis: Bilerne skal overholde det biltekniske reglement 241 for opbygningen.
Hjul: frit.
Spil type: frit.
Aksler: frit.
Motor : frit.
Styretøj: frit.
Undervogn: frit.
Sæder og seler: Sæder skal være rally eller racer type efter teknisk-reglement. Seler skal være metode B i tekniskreglement 241.
Styrtbøjle: Alle biler skal minimum have 6 punkts styrtbøjle ifølge det biltekniskereglement 241.
I åbne biler skal der monteres en tagplade i henhold til det biltekniske reglement 241.
Startnumre startende med 601-602-603 osv. 
 Event information
2. oktober 2021
Tilmelding er lukket

Pris pr. hold
Til og med 4. sep 2021 800,00 DKK + gebyr
Fra 5. sep 2021 1.000,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 30,00 DKK

Pris pr. hold
Til og med 4. sep 2021 800,00 DKK + gebyr
Fra 5. sep 2021 1.000,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 30,00 DKK

Pris pr. hold
Til og med 4. sep 2021 800,00 DKK + gebyr
Fra 5. sep 2021 1.000,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 30,00 DKK

Pris pr. hold
Til og med 4. sep 2021 800,00 DKK + gebyr
Fra 5. sep 2021 1.000,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 30,00 DKK

Pris pr. hold
Til og med 4. sep 2021 800,00 DKK + gebyr
Fra 5. sep 2021 1.000,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 30,00 DKK

Pris pr. hold
Til og med 4. sep 2021 800,00 DKK + gebyr
Fra 5. sep 2021 1.000,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 30,00 DKK