Årøsund til Assens - testsvømning

Årøsund til Assens - testsvømning

Information and registration

Sunday
11 June 2023
Kunne du tænke dig at være en af 24 testsvømmere på en 13 km lang svømmerute fra Jylland til Fyn?

Vi søger åbent vand svømmere, som kunne tænke sig at være testsvømmer på en ny distance mellem Årøsund i Jylland til Assens på Fyn. Distancen er 13 km og krydser Lillebælt hvor der indtil 1972 var færgeoverfart mellem Fyn og Jylland.
Svømmerne inddeles i 3 hold á maksimalt 8 svømmere. Hvert hold har en følgebåd. Holdet skal have en svømmer i vandet hele turen. Det er tilladt at svømme flere samtidigt hvis der svømmes med maksimalt 2 m afstand. Holdet koordinerer selv skift. Forventelig vil svømningen afvikles på 3 – 5 timer for holdet.

Det koster ikke noget at deltage som testsvømmer, men du skal selv sørge for transporten til og fra Assens.
Vi sørger for forplejning under turen og efter, hvor der også vil være tid til lidt social hygge.

Forudsætninger for at deltage
Du skal som minimum kunne svømme 2000 meter sammenhængende i åbent vand. Derudover skal man svømme med havtaske og synlig badehætte. Ruten krydser farvand, som kan være befærdet og der kan være hårde strømforhold. Du behøver ikke på forhånd kunne samle et hold på 8 deltagere, da vi kan sammensætte holdene på dagen ud fra de fremmødte deltagere.


Tidsplan (vejledende)
09.00: Møde på Assens Havn ved kranen
09.30: Fælles afsejling til Årøsund
           Forventet sejltid er 1 time 30 minutter
11.00: Forventet start. Fælles start. 
På signal fra tågehorn springer svømmer i vandet fra båd og begynder at        svømme. Både holder indbyrdes afstand til at kunne manøvrér sikkert.
Svømmer springer i vandet fra båd og begynder at svømme
Forventet svømmetid er 3 – 5 timer
14.00 – 16.00: Hold ankommer til Assens.
16.30: Når alle hold er i mål tændes der op i grillen og hygges med grill mad. Der er mulighed for bad i Søsportcentret
18.00: Forventet slut

Sikkerhed
Der stilles følgebåde til rådighed per hold.
Skipper på følgebåden kan suverænt bestemme sejlrute, og skipper kan afbryde svømning, hvis det vurderes sikkerhedsmæssigt nødvendigt. Fra Følgebåden ser der konstant overvågning af svømmere i vandet. Båden placerer sig i hensigtsmæssig afstand til svømmere under hensyntagen til vind, strøm og bølger. 

Alternativ svømning
Hvis det vurderes sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at svømme over Lillebælt kan der planlægges en alternativ rute.
I Torø vig kan der svømmes i lå for sydvestlige vindretninger
Beslutning om ændret rute træffes af stævneleder og skippere på følgebåde.

Deltagerne stiller op på egen risiko og eget ansvar.
For at kunne deltage skal man være fyldt 15 år. Der kan dog søges dispensation for deltagelse,
hvis du er under 15 år ved underskrevet forældresamtykke.
Du finder samtykkeerklæringen HER. Udfyldt samtykkeerklæring sendes til kontaktpersonen for eventen.
Arrangementet vil blive afholdt efter SvømDanmarks anbefalinger for arrangementer i åbent vand. 
Ved vandtemperaturer under 16 grader påbydes det at anvende våddragt. Arrangøren anbefaler imidlertid alle
deltagere at anvende våddragt uanset vand temperatur. Dette gøres af sikkerhedsmæssige hensyn.
Alle deltagere under 18 år skal anvende våddragt. Arrangørerne forbeholder sig ret til at lade følgebåde og
livreddere samle deltagere op, der ikke sikkerhedsmæssigt forventes, at kunne gennemføre distancen,
eller ikke vurderes at kunne nå i mål indenfor arrangementets tidsrum. 
Deltagere skal bære udleveret sikkerhedsudstyr såsom badehætte og eventuel havtaske synligt.
Læs mere her om, hvordan du bedst muligt forbereder dig på din svømmetur:
Forberedelse!


Forplejning
Til hver følgebåd udleveres en madkasse med:
En sandwich til alle ombord
Vanddunk med energidrik
Frugt
Muslibarer
3 Kander kaffe, 3 kander varmt vand, tebreve, kakaobreve
Efter endt svømning tændes der op i grillen og serveres grillmad.


Parkering

Parkering for deltagere er på Assens Marina
Næsvej 29, 5610 Assens
 
 Event information
11 June 2023
5610 Assens
Denmark
Registration is closed
www.svoem.org
This event is timed by ST App Service. There will be no chip timing for this event. All queries should be sent to the organiser of the event.
For result queries please e-mail: flew@svoem.dk

 Organiser
Svøm Danmark

In case of questions about the event please contact Svøm Danmark:

23442341
flew@svoem.dk
www.svoem.org