SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2023

SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2023

Banor

TÄVLINGSBANOR
Tävlingsbanorna består av en kombination av ett antal loopar i området.
Start och mål i Skällinge By vid Skällingegården.

Tävlingsform
Cykeltävling, linje. Gemensam start.
Banan förläggs längs vägarna 815, 820, 821, 813, 804, 817, 818, 816 och 810. Olika loopar kombineras för olika distanser.
 
P10-12, F10-12 Serpan Loop 17 km
P13-14, F13-14 Medel 30 km
P15-16, F15-16 Gigante 60km
Dam Elit/Junior/Master 2 x Gigante 60km
Herr Senior/Junior 2 x Gigante 60km
Herr Elit 3 x Gigante 60km


Banbeskrivning
Start och mål i Skällinge By vid Skällingegården. Banan förläggs längs vägarna 815, 820, 821, 813, 804, 817, 818, 816 och 810. Olika loopar kombineras för olika distanser.

Serpan Loop: Start väg 816. Höger korsning 816/817. Vänster 817/818. Höger 818/804. Höger 804/817. Höger 817/816. Mål 816.

Medel: Start väg 816. Vänster korsning 816/815. Vänster 815/804. Vänster 804/817. Höger 817/816. Mål eller varvning 816.

Gigante: Start väg 816. Vänster korsning 816/815. Höger 815/820. Vänster 820/821. Vänster 821/813. Vänster 813/815. Vänster 815/804. Vänster 804/817. Höger 817/818. Vänster 818/804. Vänster 804/810. Vänster 810/816 till mål i Skällinge.

Serpan Loop
Varvlängd: 17 km
Beräknade höjdmeter pre varv: 238 hm
Detta är varvet som har en höjdprofil som liknar en etapp på grand tours. Men var lugn, cyclister i 10-12 har visat att de bemästrar denna tävlingsbana. Efter en relativ enkel inledning når de klättringen som vi kallar för ”Serpan”. Det är en slingrande stigning med jämn bra lutning. Efter att serpan är avklarad är det avslutningen in mot Skällinge som kanske är ännu mer utmanande för våra yngre deltagare. Sista backen är svår, men då är det inte långt till mål och bara spurtrakan kvar.


Medel
Varvlängd: 33 km
Beräknade höjdmeter pre varv: 343 hm
I detta varv har vi med Giro Himledalens fruktade avslutning från 2021. Efter en relativt lättkörd inledning blir det svårare i Grimmared med Serpan som utgör banans högsta punkt. Efter den klättringen är det snabbt utför och vidare in mot Skällinge och en svår avslutning med ett bar ordentliga backar innan spurten.


Gigante
Varvlängd: 60 km
Beräknade höjdmeter pre varv: 738 hm
Giro Himledalen bjuder på varierande utmanande bana med detta nya tävlingsvarv. Inga kompromisser, bara lite mer av allt i detta varv som vi kallar ”Gigante”. Efter en snabb start klättrar banan över Harsåsavägen som är banans högsta punkt och vidare mot Källsjö. Därifrån har vi ett lättkört snabbt parti fram till Grimmared. Härifrån till Skällinge är det i princip bara uppför eller nedför. De fem sista backarna är av varierande svårighetsgrad och tillsammans bildar de en utslagsgivande bana. Ingen backe är för lång eller brant för att gynna klättraren, ingen backe är för kort eller slak för att gynna åkstarka cyklister. Du behöver vara bra på allt för att köra denna bana snabbast av alla.