Sønderjylland Rundt 2015

Information og tilmelding

Lørdag
15. august 2015

15. AUGUST 2015 – 25 ÅR

Vælg mellem 25 km,70 km, 83 km, 100 km eller 140 km

Sønderjylland rundt på cykel for 25. gang
 
Velkommen den 15. august 2015   
Alle, der er født i 2001 eller tidligere, kan deltage på 70, 83, 100 og 140 km.
Vedrørende 25 km se omtale i brochuren.
 
Tilmelding og betaling kan ske via www.allercykelmotion.dk. Her kan tilmeldes enkeltvis og hold.
Bemærk: Tilmelding er først gældende, når tilmelding og startgebyr er modtaget.
Firma/sponsornavn kan indsættes ved tilmelding, hvis det ønskes.
Sidste tilmelding uden ekstra gebyr er 6. august 2015. Derefter kan eftertilmelding først ske på selve løbsdagen den 15. august mod ekstragebyr.
Startnummer og spiseseddel skal afhentes i gymnastiksalen på Aller Friskole, Kær Møllevej 19, 6070 Christiansfeld på dagen og i god tid inden start. Udlevering er åben fra kl. 7.30. Spisesedlen skal du bruge, når du kommer i mål, for at få et gratis måltid mad samt en øl/vand. 
 
Startlister kan ses på vores hjemmeside www.allercykelmotion.dk fra 10. august.
 
Cykelreparation
Der er mulighed for lidt hjælp om morgenen, idet der er en cykelhandler i startområdet.
Bliver du udsat for et uheld på din tur rundt, vil du blive samlet op af en servicevogn, som vil sørge for den videre transport. HUSK al reparation af cyklen er for egen regning.
Har du behov for assistance, så kontakt infokontoret på tlf. 23 27 03 23.
HP servicerer cykler i startområdet samt i den nordlige del af løbet. DANIA BIKES, Rødekro servicerer i det sydlige.
 
Hjemtransport
Udgår du af løbet, bør det ske ved et af depoterne. Meld dig til depotlederen, der så vil registrere dette og sørge for din hjemtransport. Sørger du selv for hjemtransport, så giv løbsledelsen i Aller besked på tlf. 23 27 03 23 for registrering.
 
Punktering og evt. havari/reparation klares altid i venstre side. Vi cykler i højre side.
 
Tøjtransport
Overskydende tøj kan afleveres på depoterne ved henvendelse til depotlederen. Tøjet kan så senere afhentes i gymnastiksalen på Aller Friskole.
 
Afmelding
Skulle du blive forhindret i at deltage efter at have meldt dig til, kan du selvfølgelig melde fra. Gør du det før den 1. august refunderer vi 50% af startgebyret. Efter den 1. august er tilmeldingen bindende, og indbetalt startgebyr vil ikke blive refunderet.
 
Sønderjylland rundt på cykel
v/ Gerhard Møller
Aller Møllevej 1 B . 6070 Christiansfeld
info@allercykelmotion.dk
 
 
Information
Informationskontoret på Aller Friskole er åben fra kl. 07.00 til kl. 17.00.
Samtlige ruter starter fra Aller Friskole, Kær Møllevej 19 i hold à 30 deltagere med 3 minutters interval.
 
Gul sygesikringskort
Husk at medbringe det gule sygesikringskort ved eftertilmelding. Så går det hele meget nemmere mht. registrering af navn og adresse.
 
Rute 140 km
Første hold starter kl. 8.30. Private følgebiler er ikke tilladt.
Depoter: Ved start og mål på Aller Friskole er der gratis forplejning, som også gælder ved:
Aabenraa Cylinder Service (ca. 60 km. Mad og drikke). + Cola og chokolade.
Gammel Ladegård Gård (ca. 114 km. Mad og drikke). + Cola og chokolade.
 
Rute 100 km
Første hold starter kl. 9.30. Private følgebiler er ikke tilladt.
Depoter: Ved start og mål på Aller Friskole er der gratis forplejning, som også gælder ved:
Vilstrup (ca. 37 km. Drikke). + Cola og chokolade
Gammel Ladegård (ca. 74 km. Mad og drikke). + Cola og chokolade.
 
Rute 83 km
Første hold starter kl. 10.30. Private følgebiler er ikke tilladt.
Depoter: Ved start og mål på Aller Friskole er der gratis forplejning, som også gælder ved:
Vilstrup (ca. 37 km. Drikke). + Cola og chokolade
Gammel Ladegård (ca. 58 km. Mad og drikke). + Cola og chokolade.
 
Rute 70 km
Første hold starter kl. 11.30. Private følgebiler er ikke tilladt.
Depoter: Ved start og mål på Aller Friskole er der gratis forplejning, som også gælder ved:
Gammel Ladegård (ca. 44 km. Mad og drikke). + Cola og chokolade.
 
Rute 25 km
Samlet start kl. 12.00. Private følgebiler er ikke tilladt.
Depoter: Ved start og mål på Aller Friskole er der gratis forplejning, som også gælder ved: Anslet (ca. 11 km. Drikke). + Cola og chokolade.
På denne rute er der også krav om cykelhjelm.
 
Startgebyr
140 km kr. 230 kr., 100 km kr. 170 kr., 
83 km kr. 125 kr., 70 km 110 kr.
25 km 50 kr.
Der pålægges online/pbs gebyr ved tilmelding.
Eftertilmelding på selve dagen er startgebyret:
140 km kr. 300 kr., 100 km kr. 240 kr., 83 km kr. 200 kr., 70 km 180 kr. og 25 km 50 kr
Der kan nu også betales med SWIFT/MOBIL PAY ved eftertilmeldingen.
 
HUSK AT MEDBRINGE DET GULE SYGESIKRINGSBEVIS VED EFTERMELDING.
Så går det hele meget nemmere mht. registrering af navn og adresse. 
VI MODTAGER IKKE DANKORT.
 
Diplom
Alle, der gennemfører, får et diplom, som udleveres i informationen.
 
Tidsregistrering
Der anvendes stregkoder, som montere på hjelmen. Tlf.nr. til INFO er også påtrykt.
 
Hjelm
Alle deltagere (også 25 km ruten) skal anvende cykelhjelm. Ingen deltagelse uden hjelm. Startgebyr refunderes ikke.
 
Triathlonstyr – Bøjler
Er ikke tilladt. Startforbud. Startgebyr refunderes ikke.
 
Omklædning og bad
Aller Friskole. Åbent fra kl. 07.30. Dit tøj og evt. værdigenstande kan opbevares i gymnastiksalen, hvor der er opsyn.
 
Aflysning af løbet
Skulle Sønderjylland rundt på cykel af ekstraordinære omstændigheder blive aflyst, forbeholder arrangørerne sig ret til kun at refundere 50% af det indbetalte startgebyr.
 
Forplejning
Der er gratis energidrik samt lækre boller/brød fra  SCHULSTAD før start samt på depoterne. Al forplejning på depoterne er gratis.
Når du kommer i mål er der gratis frikadeller med kartoffelsalat samt en FUGLSANG øl/vand. (Gælder også 25 km ruten).
 
Bakker ved Sønderjylland rundt på cykel
Hejlsmindebakken – alle ruter
850 meter, 40 højdemeter,
4,7% gns.stigning.
Diernæs Strandvej, 83, 100 og 140 km
1.400 meter, 45 højdemeter
3,2% gns.stigning. 
Sønderballevej, 100 og 140 km
800 meter, 28 højdemeter,
4,0% gns.stigning.
Kalvøbakken, 100 og 140 km
450 meter, 47 højdemeter,
10,4% gns.stigning.
Dambjerg, 140 km
1.000 meter, 45 højdemeter
4,5% gns.stigning.
Tørning Mølle, 70, 83, 100 og 140 km
400 meter, 20 højdemeter,
5% gns.stigning.
 
25 års jubilæumsfest lørdag den 15. august kl. 18.30
I år er det 25. gang Aller Cykel Motion afholder Sønderjylland rundt på cykel. Dette skal naturligvis fejres.
Alle deltagere med ledsagere indviteres hermed til fest i teltet i skolegården på Aller Friskole.
Der vil blive serveret GRATIS helstegt pattegris med tilbehør. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Under festen vil der være live musik.
Tilmelding på mail senest den 6. august til:
info@allercykelmotion.dk
 
   
Ret til forbedringer forbeholdes    
 
 Event information
15. august 2015
Aller Friskole

Danmark
Tilmelding er lukket
www.allercykelmotion.dk
25 km
Starter 12:00
70 km
Starter 11:30
83 km
Starter 10:30
100 km
Starter 09:30
140 km
Starter 08:30

 Arrangør
Sønderjylland Rundt

I tilfælde af spørgsmål om dette event, kontakt venligst Sønderjylland Rundt:

info@allercykelmotion.dk
www.allercykelmotion.dk

Har du spørgsmål?