Praktisk information om Team Change Løbet
På denne side kan du finde information om de praktiske forhold ifm. afviklingen af cykelløbet.

Start- og målområde
Alle deltagere starter fra Ballerup Super Arena.
Vær klar ved startlinjen min. 5 min. før din starttid (starttid står på startnummeret).
Passér først startlinjen, når startpistolen affyres for din startgruppe.

Startnumre
Alle deltagere får udleveret et fysisk startnummer, der skal monteres på ryggen af deltageren.
Du kan se, hvilket nummer du er tildelt på din kvittering eller på deltagerlisten.
Udlevering af startnumre går hurtigst, hvis du oplyser hvilket startnummer, du skal afhente.
Ved afhentning af startnumre skal fremvises kvittering for tilmelding - helst printet, men også OK at vise på telefon.
Startnumre udleveres ved Ballerup Super Arena fra kl. 8.00 på løbsdagen.
Bag på startnummeret er der information om montering af tidtagningschip.
Undlad at krydse startlinjen før løbet, da det vil igangsætte din tidtagning.

Tidtagning
Tidtagning udføres af Sportstiming ved hjælp af engangschip.
Tidtagningschip udleveres sammen med dit startnummer og skal klæbes fast på din cykelhjelm.
Det er vigtigt, at du ikke krydser startlinjen, før du skal starte, da det vil starte din tid.
Din tid kan ses på hjemmesiden, når du er kommet i mål.
Hvis der er fejl i din tid, skal du kontakte tidtagningsteamet fra Sportstiming, der findes ved mål.

Depot
Der er depot på alle ruterne.
På depoterne er der adgang til vand, energidrik, brød og frugt.
Der er toiletter ved depoterne.

Præmier/Diplom
Alle, som gennemfører cykelløbet, får mulighed for at printe et diplom med eget navn og tid.
Der uddeles IKKE præmier til hurtigste deltagere. Dels fordi det ikke er tilladt i motionscykelløb, og dels fordi vi går mere op i en hyggelig dag end i at køre ræs.

Parkering
Der er mulighed for parkering ved Ballerup Super Arena.

Cykelparkering
Der er mulighed for at lægge eller stille sin cykel ved start- og målområdet. Cykelparkering er ikke overvåget og sker på eget ansvar. Medbring evt. en lås til cyklen.

Omklædning og bagageopbevaring
Der er toiletter samt mulighed for omklædning/bad i Ballerup Super Arena.
Der er ligeledes mulighed for at aflevere sin bagage ved en bemandet bagageopbevaring ved Ballerup Super Arena.
Opbevaring sker på eget ansvar.

Færdselsregler
Team Change Løbet er et motionscykelløb. Det betyder, at du som deltager skal køre i overensstemmelse med færdselsreglerne:
  • Kør i den rigtige side af vejen.
  • Benyt cykelsti, hvor det er muligt.
  • Overhold vigepligt.
  • Undlad at "skære" hjørner ved sving.
  • Vis hensyn til andre deltagere og øvrige trafikanter.
  • Afpas hastigheden efter forholdene.
Der udføres ikke trafikregulering ifm. cykelløbet. Flagposter langs ruten har til opgave at vise vej samt skabe synlighed ift. andre trafikanter.
Der skal anvendes cykelhjelm ved deltagelsen i Team Change Løbet.

Race marchalls
Race marchals vil følge de forreste deltagere ud på ruten samt følge større felter, der opstår undervejs.
Race marchalls har til opgave at sikre en god og sikker afvikling af cykelløbet. I kritiske situationer kan de udføre trafikregulering, men som hovedregel følger de blot med rundt. Selvom der er race marchalls ved dig, skal du fortsat køre efter færdelsreglerne, da Team Change Løbet er et motionscykelløb.
Anvisninger fra race marchals skal efterkommes straks. Undlader du at efterkomme anvisninger, kan det medføre udelukkelse fra cykelløbet og inddragelse af startnummer/chip.

Forhold ved uheld
Ved uheld med personskade er det muligt at kontakte samaritter eller Alarm 112:
  • Ved alvorlig personskade kontakt 1-1-2
  • Ved ikke-alvorlig personskade kontaktes samaritterne. Yderligere information om dette, når løbet nærmer sig.
Vi anbefaler at deltagere installerer 1-1-2 appen på deres telefon. Derved kan alarmcentralen hurtigt finde frem til deltageres placering i tilfælde af uheld.

Yderligere information eller spørgsmål:
Ved behov for yderligere information eller spørgsmål er du velkommen til at skrive til arrangøren på teamchange@cykelbanen.dk