Shimano MTB Liga #4- Varde C2

Shimano MTB Liga #4- Varde C2

Søndag
16. juni 2024
Shimano MTB Ligaen 2024 – #4 Varde C2

Lille "teaser" video fra Varde genbrugt fra 2022: https://youtu.be/YG1bay14B98

Sted/Race Venue & Parkering/Parking:
Løbet afvikles i Sdr. Plantage Grusgrav, som er beliggende syd for Varde. Du kan anvende adressen Roustvej 104, 6800 Varde – den leder ind til parkeringsmuligheden på grusvejen ved Brandlinjen, hvor der vil være god plads til parkering. Du kan også parkere ved Nysø p-plads, hvor der er begrænset med plads, men tæt på start området. Der er ca. 400 meter fra p-pladsen ved Nysø til løbsområdet.

The race will take place at Sdr. Plantage Grusgrav, located to the south of Varde City. You can use the address Roustvej 104, 6800 Varde for navigation. The distance from parking to venue is approx. 400 meter

Tidtagning / Timekeeping:
Tidtagning foregår med Sportstiming en-gangs chip, som sidder i startnummeret, og udleveres ved check ind.

Electronic timing with chip integrated in numberplate. Important is not to cut or fold the plate

Tilmelding / Registration:
Alt tilmelding foregår via Sportstiming.dk.
Tirsdag inden løbet kl 23:59 - Tilmelding lukker


Onsdag når seedning er fortaget og startnumre sat til produktion
· For DCU klasser: Tilmeldingen åbner igen med +100 kr. i eftertilmeldingsgebyr for alle DCU klasser.
· For UCI klasser Men Elite (A), Woman Elite (DA), Woman Junior (U19P) and (Men Junior U19): Tilmeldingen åbner IKKE igen. Skulle man med tilladelse fra kommissær komme på startlisten vil prisen være dobblet det normale startgebyr.

Når du bliver tilmeldt efter tirsdag kl 23:59 vil du modtage et eftertilmeldingsnummer og dermed komme bagerst i seedningen. Seedning kan kun ændres af chefkommissæren for løbet. På løbsdagen lukker tilmeldingen en time før start
Registration must be done latest Tuesday 11.th of June 2024 at 23:59 (11.59 pm). For Men Elite, Women Elite, Junior Women and Junior Men there will be no possibility for late entries otherwise, you have permission from the UCI commissars, and start fee will be "double up" compared to timely registration. From Wednesday morning, the registration will re-open for all DCU categories (NOT UCI categories), and late entries will be accepted on a 7000 number, which will not qualify for any seeding on the start line.
UCI categories require a valid license, but other groups can enter with "one-day license". Registration on the race day will be possible at 08.00 – 11.30 am for a +100 fee in DCU categories. The entry for a particular class closes ½ an hour before race start.


Klippekort / One day licence:
Betaling for klippekortet sker, når man tilmelder sig løb. Det vil sige, at prisen for "et klip" lægges oven i prisen for det løb, man ønsker at køre. Du kan læse om klippekort licens på denne link: https://www.cyklingdanmark.dk/medlemmer/klippekort. Det er IKKE muligt at anvende klippekort licens i Herre Elite og Dame Elite samt U19. Der kan ikke tegnes klippekort licens i forbindelse med eftertilmelding.
One-day license for no-danish riders can only be done by contacting
time@mtbliga.dk

Parkering / Parking:
Det vil ikke være muligt at parkere helt nede ved start & mål. Der er p-plads ved Nysø, som ligger centralt. Alternativ parkering er på den store grusvej ”Brandlinjen”, som løber gennem området. Følg vores p-vagter og skilte når du ankommer. Der vil under ingen omstændigheder være adgang til målområdet med biler mellem kl. 11.00 og 15.00 lørdag, da der afvikles motionsløb på sporet. Så telte m.v. skal læsses af udenfor dette tidsrum, eller bæres ind fra Nysø P-pladsen.

It will NOT be possible to park close up to starting area. Parking area is at “Nysø” and when this is filled up we will use the gravel road “Brandlinjen”. Please follow the directions from our parking officials. Please note that there will be no possible to enter event area with cars on Saturday between 11:00 and 15.00 and all Sunday. If you have team tents etc. it shall be unloaded Saturday outside this timeslot or carried by hand.

Omklædning, toilet og vand / Locker, toilet and water:
Der vil IKKE være mulighed for bad/omklædning indendørs. Der vil være festival toiletter ved startområdet. Der findes IKKE rindende vand på stævne området, men der vil være opstillet 25L dunke med rent vand til brug for fyldning af dunke m.v. Der kan også tankes vand ved det offentlige toilet ved Nysø
There will NOT be indoor shower / changing room faciliteres, as there is no running water at the event site.
There will be festival toilets at start. There will however be provided 25L containers with clean water for refilling drinking bottles/flasks etc.

Rutebeskrivelse og kort – Course description and map:
Ruten er 6,00 km og vi forventer hurtigste køretid på ca. 17min. Ruten kan kort forklares således: Fra start køres ind i ”Techno stykket” og derfra direkte via en stenopkørsel med a- og b-linje til spidstoppen. Herfra via sandkassen ind på ”Udkig” stigningen, som køres via "dobbelt sløjfen" i år, og ned via ”Sigurds nedkørsel”, så op på ”Spidstoppen” fra den anden side og ind gennem depotet, og videre via singletrack gennem "Junglen" til ”Liga hoppet” og på grusvej om til ”W-Stykket” som er ret teknisk. Derfra via S-Svinget ned og via blåt og grønt over gennem depot 2 efter den runde p-plads. Så kommer "Hvalen" med en hurtig nedkørsel ind på en lang Stenopkørsel, hvor der er A- og B-Linje, herfra køres "Parabolen" og "Lille Harzen, som vi har med igen i år - herfra via markvejen til Krogs Drop op ad ”Sandvejen” og ned via ”Slugten” og direkte hen til ”Stenfaldet”. Hjem fra Stenfaldet køres direkte udenom "haletudsen" og op til ”Flyve hoppet" og ind på ”Skattekisten” og hjem via ”Sandtoppen” og ind til mål!
Den korte rute følger voksen ruten i starten, men afkortes efter "Junglen" og kører direkte til "Stenfaldet". Derfra med fuld rute retur. Kort rute er ca. 3.0 km
MOTIONS MTB Liga Race:
Lørdag den 14/6 kl. 13.00 afvikles motionsløbet "VARDE MOTIONS MTB RACE 2024 @ MTB LIGA”, hvor alle motions ryttere kan deltage uden licens, men stadig køre den fulde UCI rute uden ændringer. Tilmelding og info om motionsløbet finder du på klubbens egen event side, som du finder på dette link: https://www.sportstiming.dk/event/14384

KORTOVER RUTE & OMRÅDET / VENUE MAP:


TIDSPLAN & DISTANCE FOR LØBET / TIMETABLE AND DISTANCE
(med forbehold / can be changed by commisares before start)


Søndag 16. juni 2024

KlasseStartOmgangeOmgang distance
U1309:3043 km
U13P09:3143 km
U1109:3333 km
U11P09:3433 km
U1710:3046 km
U1510:3236 km
Women Juniors (U19P)11:4546 km
Women Elite (DA)11:4556 km
U17P11:4736 km
U15P11:4836 km
D4011:4936 km
D5011:4936 km
DB11:4936 km
H4013:3056 km
H5013:3146 km
C13:3246 km
H6013:3336 km
Men Elite (A)15:1566 km
Men Juniors (U19)15:1746 km
B15:1856 km


Træning og præmieoverrækkelse / Training and prize cermony:
Der vil være åben for træning lørdag den 15/6 fra kl. 11.30 til 12.45, samt efter kl. 15.00. Vi henstiller til at der IKKE trænes på ruten før klubben melder den klar kl. 11.30!
Søndag vil der ikke være officiel mulighed for åben træning under løbet, men følg kommisærenes anvising for hvornår eventuel prøvekørsel kan kombinderes med løbsafviklingen.

There will only be official training on the course on Saturday between 11.30 and 12.45 and after 15.00. Please do respect that course need to be declsared open before training! For sunday instructions from the commisaries need to be followed.

Præmieoverrækkelse afvikles løbende efter følgenhde plan:
11:55 B&U klasserne U/11 D&P + U/13 D&P
13:45 Alle øvrige dame klasser, samt  U/15D, U/17D
15:20 Alle H klasser & Herre C
17:00 Herre Elite, U/19 og Herre B

There will be held priceceromny right after the next start has been procceded. Please follow instructions by speaker.

Start rækkefølge – Order of starting
Startrækkefølgen vil være i den rækkefølge klasserne er nævnt herover, med den øverste klasse først. Der vil som udgangspunkt være et eller to minutter mellem hver gruppe, med det kan besluttes at starte flere klasser sammen.
The start order is the order, as the classes are mentioned above. The first class start first. There will be one or two minutes between each start, and it can be decided to start mores classes together.

Husk at være klar ved start senest 15 min før din start, da der seedes I nogle klasser, og der er ikke fri adgang til startboksene.
Please be ready at least 15 minutes before your start, as we do make seeding of some classes, and there will not be open access to the starting area

Start / Mål - Start / Finish:
Start og mål finder sted ved p-pladsen nord for Nysø i grusgraven.
Der er ikke meget plads, så det er vigtigt at alle hjælper med at holde orden på cykler og grej. Selve starten finder sted på grusvejen ved målområdet. Starten vil følge et speciel startloop rute, hvor der ikke køres ind på første stykke singletrack, som kaldes Techno stykket.
The start and finish take place at the grass parking area south at the gravel area. Space is limited, so please help us by keeping a tidy order of all your bikes and gear. The start of the race takes place on the gravel road right in front of the event site. The start will follow a special start loop where the first singletrack sections is not included.

Tech & Feed zone regler / Tech & Feed Zone rules
  • Der må i hver feed-/techzone (også i dobbelte) kun være én hjælper pr. rytter.
  • Hjælperen skal bære det udleverede feed-/techzone-pass (medfølger rytterens rygnummer) synligt i en gennemsigtig kortholder som bæres om halsen. Kortholdere sælges ved checkind for kr. 15,00 pr. styk.
  • Hjælperen må kun være i zonen under den start, som passet er udstedt til.
  • Hjælpere i zonen skal bære klubtøj eller anden beklædning, der tydeligt viser, hvilken klub/team, man repræsenterer.
  • Vedd udlevering af flasker og energi må hjælperen ikke løbe ved siden af rytteren.
  • Der må ikke sprøjtes vand på rytterne eller cyklerne.
  • Der skal vises hensyn ved, at kun de hjælpere, hvis ryttere er tæt på feed-/techzonen, træder frem i første række.
  • Teknisk bistand må kun ydes, når rytteren har forladt selve ruten og er kørt ind i serviceområdet.
  • Værktøj og reservedele skal placeres i det område, der anvises hertil.
  • Ryttere, der har passeret zonen må ikke vende om for at modtage hjælp eller forplejning.
In each feed/tech zone (including double zones), there must be only one helper per rider.
The helper must wear the issued feed/tech zone pass (accompanying the rider's race number) visibly in a transparent card holder worn around the neck. Card holders are sold at check-in for kr. 15.00 each.
The helper may only be in the zone designated for the start corresponding to the issued pass.
Helpers in the zone must wear club clothing or other attire clearly indicating the club/team they represent.
When handing out bottles and energy supplements, the helper must not run alongside the rider.
Water must not be sprayed on the riders or bicycles.
Consideration must be shown by allowing only helpers whose riders are close to the feed/tech zone to step forward in the first row.
Technical assistance may only be provided when the rider has left the main route and entered the service area.
Tools and spare parts must be placed in the designated area.
Riders who have passed the zone must not turn back to receive assistance or refreshments.

UCI C2 points / Prize money
Verdensrangliste point til Elite Women, Elite Men, Junior Women & Junior Men
Præmiepenge følger UCI taksterne omregnet til ddk.
There will be UCI point for Elite Men, Elite Women, Junior Men and Junior Women
Prize money follows the UCI guidelines, with conversation til ddk

Tekniske øvelser for B&U klasserne / Technical race for U/11 -> U/15 classes:
Teknikøvelserne vil være beskrevet på https://www.sportstiming.dk/event/13575/page/Teknik og vil senest blive opdateret 14 dage før event start.

Tidsplan for teknikøvelserne er:

10:15 Gennemgang af øvelserne for U/15Pige
10.15 Teknik konkurrence for U/15Pige
10.45 Gennemgang af øvelserne for U/11 D&P + U/13 D&P
11.00 Teknik konkurrence for U/11 D&P + U/13 D&P
12.15 Gennemgang af øvelserne for U/15Drenge
12.30 Teknik konkurrence for U/15Drenge

There will be held a technical race for the agegroups U/11 -> U/15. There will be four or five different courses, that will be scored with tree different time penalties. The different excises will be published on https://www.sportstiming.dk/event/13575/page/Teknik at least 14 days before the race

Forplejning / Foods
Der vil være et righoldigt udvalg af sandwich, kage, sportsboller m.v. til yderst rimelige priser, så tag ikke madpakke med, men lidt kontanter.
Vi modtager også mobilepay
At the big event tent we will serve, you will all kinds of sandwich, cake and other goodies.
Just bring some coins and we will serve you
 
Team område / Team Area:
Vi har reserveret et område til team telte, der vil være plads til ca 15 telte af 3 x 3 meter. I skal booke plads senest tirsdag den 11. juni 2024 kl. 23.00 på
mtb@vardecykelklub.dk.
There will be space for approx.
10 team tents in size 3 x 3 meters. To reserve your space we need a e-mail with your request at least 4 days before the event. Please use mtb@vardecykelklub.dk to contact us
 
Overnatning/accommodation
I Varde kan i bo på Hotel Varde -
http://hotel-varde.dk som ligger ca. 3 km fra eventområdet. Der er også mulighed for at bo på Hotel Arnbjerg - https://www.arnbjerg.dk,  som ligger i centrum, og hvor der er ca. 4,5 km til stævnepladsen. Eller kan vi anbefale vores tidligere event sponsor Hvidbjerg Strand Feriepark, som tilbyder hytter, camping og hotel – dem finder i på https://www.hvidbjerg.dk – der er ca. 30 km til eventområdet.
 
Hvis I ønsker at bo i bil eller campingvogn og kan nøjes med meget lidt strøm, så har vi etableret et meget primitivt campingområde hos Natur Kultur i den gamle skovfoged bolig. Der er 750 meter til eventområdet. Der er adgang til festivaltoilet på pladsen, og der er vand og et enkelt kraftstik, som vi fordeler til en byggestrøms tavle, så INGEN varme, brødristere eller andet. Der er ingen bad udover Nysø. Vi har plads til ca. 20 Bil/Campingvogns pladser uden plads til fortelt, og de fordeles efter ”først til mølle”. Tilmelding via
mtb@vardecykelklub.dk Senest tirsdag den 11. juni 2024 kl. 23.00, og i forbindelse med booking vil I blive opkrævet et fee til betaling for arealleje og toilet på Kr. 250,00 pr. enhed pr. nat. Beløbet vil blive opkrævet via Mobilepay ved bookingbekræftelse.
We recommend you to book accommodation at Hvidbjerg Strand Feriepark, who is our former event sponsor.
They offer all kinds of accommodations, but it is mainly located in Blåvand, which is approx. 25 km from event site. You can contact them on www.hvidbjerg.dk. In Varde we have Hotel Varde http://hotel-varde.dk and Hotel Arnbjerg https://www.arnbjerg.dk, which is located very close to the event area. For very primitive stay with caravans, we can offer limited slots close to the event site. It is without any electrical power supply or bath facilities. We have 15 slots available for Saturday night. You must make reservation at mtb@vardecykelklub.dk. Not later than Tuesday 11.th of June 2024 at 23:00
 
UCI commissaire:
Hubert Emans, Netherland

Kontakt / Contact:
Varde Cykelklub
Head race organizer: Ole Klemmensen - Please use
mtb@vardecykelklub.dk to contact us
Chairman of Varde Cykelklub: Niels-Aage Ladekjær-Mikkelsen –
formand@vardecykelklub.dk
 
Der tages forbehold for ændringer, som kan se uden forudgående offentliggørelse.
Følg altid instruktioner fra løbsledelsen og kommissærerne.
Notice, changes may appear without further notice.

 
 Event information
16. juni 2024
6800 Varde
Danmark
Tilmelding er lukket
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
www.sportstiming.dk/event/13575
3 x 3 km (9 km)
Starter 09:33

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 160,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 260,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
3 x 3 km (9 km)
Starter 09:34

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 160,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 260,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
4 x 3 km (12 km)
Starter 09:30

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 160,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 260,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
4 x 3 km (12 km)
Starter 09:31

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 160,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 260,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
3 x 6 km (18 km)
Starter 10:32

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 160,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 260,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
3 x 6 km (18 km)
Starter 11:48

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 160,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 260,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
4 x 6 km (24 km)
Starter 10:30

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 160,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 260,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
3 x 6 km (18 km)
Starter 11:47

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 160,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 260,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
4 x 6 km (24 km)
Starter 15:17

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 570,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
4 x 6 km (24 km)
Starter 11:45

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 570,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
5 x 6 km (30 km)
Starter 13:30

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 385,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
3 x 6 km (18 km)
Starter 11:49

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 385,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
4 x 6 km (24 km)
Starter 13:31

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 385,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
3 x 6 km (18 km)
Starter 11:49

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 385,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
3 x 6 km (18 km)
Starter 13:33

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 385,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
4 x 6 km (24 km)
Starter 13:32

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 385,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
5 x 6 km (30 km)
Starter 15:18

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 385,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
3 x 6 km (18 km)
Starter 11:49

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 385,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
6 x 6 km (36 km)
Starter 15:15

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 570,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager
5 x 6 km (30 km)
Starter 11:45

Pris pr. deltager
Til og med 11. jun 2024 285,00 DKK + gebyr
Fra 12. jun 2024 570,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager

 Facebook

Denne funktion kræver 'Statistik og markedsføring' cookies, som du ikke har givet tilladelse til.
Klik her for at gennemgå dine cookie-indstillinger.

Sponsor

Har du spørgsmål?