Fuglsangsø Stafetten / Vestjysk Bank 2024

Fuglsangsø Stafetten / Vestjysk Bank 2024

Information og tilmelding

Onsdag
12. juni 2024

ONSDAG DEN 12. juni 2024

Gør det løs med alletiders Fuglsangsø Stafet / Vestjysk Bank
Tag dine arbejdskollegaer, studiekammerater, naboer eller venner under armen
og deltag i årets firma- og borgerfest ved Fugksangsø. 


Link til Indbydelse 
Link til Madbestilling

START/MÅL-OMRÅDET samt TELTOMRÅDET er at finde på TORVET på Fuglsang Allé.  

AFHENTNING AF STARTNUMRE
Startnumre udleveres i HGF´s Klubhus på Herning Atletikstadion
med indgang fra Nørholmvej -  FREDAG DEN 7. JUNI kl. 10.00-14.00
og PÅ DAGEN kl. 12-17 i INFOteltet ved START/MÅL på TORVET
Fuglsang Allé ved søens vestre bred. KOM I GOD TID.

PARKERING
P-plads på modsat side af Vesterholmvej - ud for Fuglsang Allé
og langs alléen. - Herudover er der også mulighed for parkering
på villavejene vest for Fuglsang Allé, bl.a. Gisselfeldvej - Her er
der stiforbindelse til hele start-mål området.
OBS: Ingen parkering på Vesterholmvej, da cykelstien er en del af løberuten.
Desuden må der ikke parkeres ved plejehjemmet da p-pladserne er forbeholdt plejehjemmet. 


TELTE: De lejede
I kan leje en teltsektion på 6x3m med bord + bænke med 8-10 siddepladser - opstillet og nedtaget - nemt for jer - Pris 1199 kr. - max 90 telte - udlejes efter først til møll-princippet.

Jeres teltplads er nem at finde - se teltoversigt
og får I brug for hjælp, har vi en teltkontaktperson tilstede på pladsen, som kan hjælpe.


FIRMANAVN/LOGO KAN OPSÆTTES PÅ DAGEN
Evt. med klæbepuder eller gaffatape - pakketape FORBUDT.
Lejer hæfter for evt. skader, herunder brug af pakketape.
Læs lejebetingelser på https://www.herstarterfesten.dk/betingelser/

Promotion og markedsføring samt udstilling og uddeling af vareprøver er ikke tilladt.

Sponsoraftaler laves forud med arrangør.

EGNE TELTE/PAVILLIONER
kan opstilles på/ved TORVET på Fuglsang Allé – Vi anviser gerne de gode muligheder.
Vi er på pladsen fra kl. 10.00 Forsigtig kørsel med bil tilladt, kør ind fra Vesterholmvej
og efter opstilling køres bilen ud igen. Senest kl. 17.00 skal alle biler være ude af området.
Kun arrangørbiler tilladt og SÆRAFTALER.

MAD OG VANDUDLEVERING
Birkkjær står for god energi til mave, efter fuldført løb.
Maden købes uafhængigt at løbstilmeldingen
I kan altså selv vælge om I vil tilkøbe mad eller selv medbringe den. Vi kan
dog klart anbefale, at I tager et kig på menuerne fra Birkkjær enten
bestående af en lækker sandwichbox eller en udsøgt tapasanretning.
Se mere på: Birkkjærs hjemmeside


STARTNUMRE
Startnumrene skal bæres synligt på brystet.

STAFETLØBET
Der løbes med depeche (stafetpind).
Den første løber får den udleveret ved starten, og den sidste afleverer i mål.
Se skiltene på pladsen.


TIDTAGNING
Der tages kun tid på løbeholdene, individuelt og en samlet holdtid.

Resultatlisten kan ses senest 3 dage senere på
fuglsangsoe-stafetten/resultater/
forhåbentligt allerede samme aften.

Diplom kan udskrives fra
/fuglsangsoe-stafetten/diplom/

STARTTIDER
Alle LØBEHOLD starter kl. 18.00. Startnumrene har sorte cifre.

Løber 1 – endetal 1 - Løber 2 – endetal 2………….
Eksempel: Hold 201: 201-1, 201-2, 201-3……….

Alle GANGHOLD starter fra kl. 18.15. Hvem, der starter hvornår,
kan først oplyses, når tilmeldingen er afsluttet.

KL. 18.15   HOLD     

KL. 18.20   HOLD     

KL. 18.25   HOLD     

Startnumrene har grønne cifre, og der udleveres 1 startnummer til hver deltager.

Start og mål:   LØB  og  GANG
På Fuglsang Allé - se kortet

PÅ RUTERNE
Alle bedes holde til højre – vis hensyn.

AFMÆRKNING PÅ RUTERNE
LØB: BLÅ PIL
GANG: GRØN PIL

SAMARITTER
findes ved målområdet

ANSVARSFORHOLD
Deltagelse i arrangementet, herunder i løbet, sker på hver enkelt
deltagers eget ansvar

SUSPENSION
Løbsledelsen er berettiget til at suspendere eller helt at afbryde arrangementet
i tilfælde af pludselig opståede forhold af force majeurelignende karakter, der gør
det umuligt eller risikabelt at fortsætte arrangementet. Indbetalte startgebyrer og
gebyrer for teltpladser refunderes ikke i tilfælde af arrangements suspension eller
afbrydelse efter denne bestemmelse

ÅBEN ILD
Det er tilladt at bruge grill uden for teltene i en afstand af 2 meter

HUNDE
Hunde er skønne, men desværre IKKE velkomne på ruterne denne dag, da de kan være til stor gene for deltagerne

MASSAGE
FysioDanmark Herning har et telt, hvor du er velkommen til at kigge forbi - få vurderet en evt. skade, få lidt vejledning samt massage.

 Event information
12. juni 2024
Fuglsangsø
7400 Herning
Danmark
Se kort herunder
Tilmelding lukker 28. maj 2024 19:00
www. herninglober.dk
5 km
Starter 18:00

Pris pr. hold
Pris 550,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8%
5 km
Starter 18:00

Pris pr. deltager
Pris 120,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 16,00 DKK + 0,8% pr. deltager

Fuglsangsø Stafetten / Vestjysk Bank 2024

  • Fuglsangsø
  • 7400 Herning
  • Danmark