Runway Night Run 2015

Information og tilmelding

Lørdag
15. august 2015

Tilmeldingen åbner 1. maj 2015
Runway Night Run

Startsted: Aalborg Lufthavn, Thisted Landevej 53, 9430 Vadum
Dato: Lørdag d. 15. august 2015
Tidspunkt: Kl. 02.00 natten imellem fredag og lørdag.
Start for 10 km: kl. 02.00
Start for 5 km: kl. 02.00
Pris: 250 kr.
Vigtigt: Adgang til løbsområdet sker via hovedvagten til Flyvestation Aalborg.
 
Der vil være åbent for adgang til området fra fredag d. 14/8 kl 22.30. Startnummeret er dit adgangsbevis. Det skal derfor fremvises ved indpassage.
 
P-vagternes anvisninger skal ubetinget følges.
 
Regler
Ved online tilmelding bekræfter alle, at de deltager på eget ansvar. Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar på deltagernes vegne. Ligeledes bekræfter deltagerne, at de er indforstået med at løbsfotos, filmoptagelser, interview, reklamer o.lign., hvori de optræder, frit kan benyttes. Skulle du blive forhindret i at deltage eller i tilfælde af aflysning af løbet pga. force majeure, har deltagerne ikke krav på tilbagebetaling af tilmeldingsgebyret. Endelig er deltagerne her gjort bekendt med, at de kan blive diskvalificeret, hvis det officielle startnummer ændres.
Løbet arrangeres på et ’operativt’ område, der lukkes i 2 timer, men fortsat vil være underlagt en række bestemmelser i tilfælde af nødsituationer. I tilfælde af nødsituationer skal arrangørernes anvisninger efterkommes øjeblikkeligt og evt. afbrydelse/udskyldelse af løbet vil ikke blive kompenseret af arrangørerne.
 

Nummerudlevering og tøj
Startnummmer udleveres fra LØBEREN, Aalborg i dagene 11-13. august. Udlevering af startnummer kan også ske fra Aalborg Lufthavn d. 14.8 i tidsrummet 22.00 - 23.59.

Ved tilmelding senest d. 31/05 får man en gratis løbstee. Udleveringen af løbstee sker på løbsnatten ved fremvisning af startnummer. Udlevering foregår fra telt i stævneområdet.
 

Præmier
Der er præmier til de 3 bedste damer og herrer på begge distancer.
Derudover skønne lodtrækningspræmier fra bl.a Aalborg Lufthavns Taxfree, SUN-charter og rejser fra Turkish Airlines.
 
Omklædning
Muligt i begrænset omfang i telt/hangar. Iøvrigt henvises til omklædning ved egen bil.
 
Væske
Der vil være væske efter 6 km på 10 km ruten. Ingen væskedepot på 5 km ruten.Der vil være væske før og efter løbet.

Tidtagning & Resultater
Tidtagning foregår med chip, sportstiming.dk står for tidtagningen. Resultaterne fra løbet vil være online tilgængelige fra sportstimings hjemmeside. Chip`en er engangschip. Der vil være en bruttotid = fra startskuddet – til du løber i mål -og en nettotid = fra du passerer startstregen – til du løber i mål.
 
Toiletter
Der vil være opsat toiletter i start/målområdet.
 
Ruterne
10 km ruten starter og slutter fra et området kaldet MAPén beliggende 300 m nord for banerne. 5 km ruten har start på hovedbanen, ca 500 m fra målet, der er fælles for de 2 distancer. Deltagerne på 5 km ruten guides til starten på arrangørernes foranledning. Begge ruter ’snørkler’ sig rundt på start/landingsbanerne.
 
De 2 ruten ’mødes’ med knap 3 km igen.
10 km ruten er tiltænkt motionisten der kan løbe hele ruten, mens 5 km ruten er tiltænkt dem, der måske bare vil benytte muligheden for en unik, spændende og anderledes motionsoplevelse og som vil gå dele af ruten.
Se pkt. Max tider.
 
Max tid
Da området skal klargøres til åbningfor flyoperationer skal ALLE deltagere have passeret ’3 km to go’ SENEST kl 0330. Løbere der kommer for sent til denne ’stop tid’ tages ud af løbet og får ikke lov at fuldføre. Det skulle dog kunne nås af alle i raskt trav…
 
 
 
 
 
 Event information
15. august 2015
Aalborg

Danmark
Tilmelding er lukket
5 km
Starter 02:00
10 km
Starter 02:00

 Yderligere information