Lørdag
19. august 2017

 

Danske Invest DM Tri-Liga 2017 - Amager Strandpark 

Registrering
Deltagerne til DM Elite og Aspirant skal afhente konvolutten med startnummer i samme registreringstelt som KMD 4:18:4.
Der vil være en sektion i teltet for kun DM Elite og Aspirant.
Registreringen åbner kl. 06.00 og lukker ikke inden starten på afviklingen.


Svøm
IRONMAN varetager svømningen. Dette gælder både opsætning af ruter og varetagelse af sikkerhedssetup.

Svømmestart
DM Elite og Aspirant bruger svømmestartsområde som KMD 4-18-4. Der er fire fællesstarter. Elite går over tidstagningsmåtten, hvorefter de vælger startplads ud fra deres seedning. Denne seedning og proces varetages af overdommeren fra DTriF. Alle atleter skal være ved svømmestartområdet min. 20 min før deres starttid. Der skal være tid til førnævnte seedning.
Aspiranterne bliver IKKE seedet. 


Starttid og distance
07:45 Elite Herre - 750 m
08:05 Elite Dame - 750 m
08:43 Alle aspiranter - 400 m
Ruten for Elite herre og dame er to runder foran molen ved jollevej
Ruten for Aspiranter er lig KMD 4:18:4 ruten. Dvs. en omgang på i alt 400 m.

Svømmeexit
Deltagerne bruger samme svømmeexit som 4-18-4. Måtteplaceringen umiddelbart efter vandkanten.

Skiftezone
Deltagerne har samme ”flow” igennem skiftezonen som KMD 4:18:4. Den fjerneste ende af skiftezonen tættest på bike out er dog udelukkende allokeret til DM elite. Der vil være bemanding til at varetage denne opdeling mellem KMD 4:18:4 og DM elite. Derudover vil der være mandskab til at sikre uhindret flow for DM elitedeltagerne, når de løber igennem skiftezonen.
Designet er lavet sådan, at alle atleter har lige langt igennem skiftezonen. Dette gælder både fra svøm til cykel og fra cykel til løb. 

Cykel
DM elite deltagerne cykler samme rute som KMD 4:18:4. Elite herre og dame cykler to omgange af 9 km, i alt 18 km. Aspiranterne cykler en omgang af 9 km.
Der vil være mellemtid på cykelruten efter første omgang.

Løb
DM elite deltagerne løber samme rute som 4-18-4. Elite Herre og Dame løber således 4 km. Aspiranterne løber dog ”kun” en halv omgang. De løber over kilometerbroen og i mål samme sted som både 4184 og elite herre og dame. Distancen er herved 2,5 km.

Præmieceremoni
Umiddelbart efter afviklingen af sidste heat (aspiranterne) er der præmieceremoni. Tidtagningsfirma på dagen, producerer en resultatliste for hver af de fire grupper:
- Elite Herre
- Elite Dame
- Aspirant dreng
- Aspirant pige

Samlet tidsplan - Elite + Aspirant
DM Elite sprint og Aspirant afvikles før KMD 4:18:4.
06.00 – Registrering og skiftezone åbner.
07.45 – Start elite Herre
08:08 – Start elite dame
08:35 – Mål for første elite herre
08:43 – Start aspirant
08:59 – Start KMD 4:18:4
09:03 – Mål for første elite dame
09:16 – Mål for første aspirant
10:05 – Præmieceremoni for både: Elite Herre og Dame samt Aspirant Dreng og Pige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Event information
19. august 2017
Tilmelding er lukket
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger

 Yderligere information