Shimano Ligaen 2018 - #1 Mors

Information og tilmelding

14. april 2018 -
15. april 2018

Shimano Ligaen 2018

#1 Morsø
Registering for #1 Morsø

Sted / Race Venue

Løbet afvikles i Legind Bjerge 1,5 km syd for Nykøbing Mors. I kan anvende adressen Legindvej 13, 7900 Nykøbing Mors. Der køres under "triumfbuen" som er indkørselen til blomsterparken, og derefter fortsættes der op på parkens parkeringsplads. Der kan parkeres lige op af målområdet.

The race is settled in Legind Bjerge 1.5 km south of Nykøbing Mors. You can use the address Legindvej 13, 7900 Nykøbing Mors. Run under the "Triumphal Arch" which is the entrance to the flower park, and then continue on the park's parking lot. You can park right up the target area.

 

 

Tidtagning / Timekeeping

Tidtagning foregår AMB transponder, som I skal købe til ejendom. Du kan læse nærmere om dette på mtbliga.dk. Husk at aktivere eller gen-aktivere jeres chip, og også foretage chip check ved check ind

Electronic timing (MyLaps) with AMB transponders will be used for all riders. For riders without own valid transponder, they are available to rent from the organization.

 

 

Tilmelding / Registration

Skal foretages senest tirsdag den 10. April 2018 kl. 23.00. Der er ingen mulighed for eftertilmelding i Herre og Dame Elite, samt i Junior Women og Junior Men. 

Registration has to be done latest Tuesday 10.th of April 2018 at 23:00 (11 pm). For Men Elite, Women Elite, Junior Women and Junior Men there will be no possibility for late entries. 

Remember the enrollment closes 45 minutes before the next start.

Klippekortnyt i 2018:
Endagslicens er udgået - idag heder det Klippekort
https://www.cyklingdanmark.dk/medlemmer/klippekort/
Til shimano ligaen skal du kontakte time@mtbliga.dk hvis du vil deltage på klippekort

Parkering / Parking

Det vil være muligt for at parkere helt nede ved start & mål. Der er p-plads lige ved målområdet. Følg vores p-vagter og skilte når i ankommer. Der er mulighed for at parkere ved målområdet hele weekenden.

It will be possible to park completely at start & finish. There is parking space right next to the target area. Follow our p-guards and signs when you arrive. There is the possibility to park at the destination area throughout the weekend.

 

Omklædning, toilet, vand og cykelvask/ Locker, toilet, water and bicycle wash

Der vil være mulighed for omklædning/bad indendørs. Dette findes i Jesperhus Feriepark, Legindvej 30, 7900 Nykøbing Mors – følg skiltene. Der findes festival toiletter ved målområdet. Desuden findes der rindende vand til opfyldning af drikkedunke.

Cykelvask er også muligt tæt ved start og målområdet – følg skiltene.

There will be a possibility of changing / bathing indoors. This is found in Jesperhus Holiday Park, Legindvej 30, 7900 Nykøbing Mors - follow the signs. There are festival toilets at the target area. In addition, there is running water for filling the drinking bowl.

Bicycle washing is also possible close to start and target area - follow the signs.

 

Rutebeskrivelse og kort – Shimano MTB-liga Morsø/Course description and map Shimano MTB-liga Morsø:

Ligaruten i Legindbjerge er 5,9 km lang, og er fordelt på 175 højdemeter. Hurtigste rytter vil kunne køre ruten på ca. 15 minutter. Ruten indeholder mange sektioner fra de to tidligere DCU-løb, der er blevet afholdt på Mors. Vi har lyttet til jeres riser og roser fra de sidste to år, så i år er ruten lavet endnu federe.

The league course in Legindbjerge is 5,9 kilometers and is spread over 175 altitude meters. The fastest rider will be able to ride the course in approx. 15 minutes. The course contains many sections from the two previous DTU-races that have been held on Mors. We have listened to your favorable and critical comments from the last two years so that this year the course is even greater.

 

Lang rute forløber ca. således:

Starten går på grusvejen langs Legind Rideskoles ridebaner og hestefolde, og fører nernæst rytterne via startloopet ind på Jesperhus Blomsterparks parkeringsplads, hvor rytterne vil komme igennem målområdet, som ligger på parkeringspladsen. I målområdet findes også ”Feed Zone/Technical Zone 1”.

Efterfølgende kører rytterne forbi ”mini Thorsted”, (som ikke indgår på ruten i år) men kører istedet via en smal skovvej til indkørslen af Rideskolen, og derefter ned af ”Gedestien”. Efter ”Gedestien” krydser man parkeringspladsen ved ”Lyngbakkerne”, og rammer så ”Djævlebakken”. Efter ”Djævlebakken” går det hurtigt nedad mod Savværket, og skarpt til højre op imod ”Trappenedkørslen”.

Man krydser asfaltvejen og kommer ind på opkørslen op imod ”Træbroen”.

”Træbroen” passeres og der køres under Sallingsundbroen og ned mod Sallingsundfærgekro’s græsplæne, hvor ”Feed Zone/Technical Zone 2” vil forefindes. Når græsplænen er tilbagelagt kører man direkte på ”Skibakken”, og efterfølgende køres der på skrænten hen imod ”Bonecrusher”. Kort efter ”Bonecrusher” kommer den ”Lille stejle”, og der køres derefter langs ”Diget”, inden man rammer den sidste lille stigning inden ”Tekniksporet” og derefter målområdet.

The long course runs approx. like this:

It starts on the gravel road along the riding ground and horse enclosures of the Legind riding school and then leads the riders by the starting loop into the parking lot of Jesperhus Blomsterpark where the riders will pass through the target area, located in the parking lot. The “Feed Zone/Technical Zone 1” is also located in the target area.

Subsequently, the riders ride by the “mini Thorsted” (which is not included in the course this year) and instead they ride through a narrow forest road to the driveway of the riding school and then down the “Gedestien”. After the “Gedestien” you cross the parking lot at the “Lyngbakkerne” and then hit the “Djævlebakken”. After the “Djævkebakken” it drops dramatically down towards the “Savværket” and then turns sharply to the right up towards the “Trappenedkørslen”.

You cross the asphalt road and enter the drive up towards the “Træbroen”. You pass the “Træbroen” and ride underneath the Salingsundbro/-bridge and down towards the lawn of the Sallingsundfærgekro where “Feed Zone/Technical Zone 2” will be located. When you have passed the lawn, you ride directly to the “Skibakken” and then on to the slope towards the Bonecrucher. Shortly after Bonecrucher, “the small/little steep” comes and you ride alongside the “Diget“ before you hit the small/little rise and then the “Tekniksporet”/ and then finally the target area.

 

 

Kort rute forløber ca. således:

Starten går på grusvejen langs Legind Rideskoles ridebaner og hestefolde, og fører rytterne via startloopet ind på Jesperhus Blomsterparks parkeringsplads, hvor rytterne vil komme igennem målområdet, som ligger på parkeringspladsen.

Efterfølgende kører rytterne ind forbi ”mini Thorsted”, (som ikke indgår på ruten i år) men kører istedet via en smal skovvej til indkørslen af Rideskolen. Dernæst køres der via ”Sandvejen” op til hvor ”Bøgeskoven” starter. ”Bøgeskoven” tilbagelægges og man kører singeltracksporet langs ridebanerne, inden man kommer til ”Tekniksporet” og derefter målområdet.

The short course runs approx. like this:

It starts on the gravel road along the riding ground and horse enclosures of the Legind riding school and then takes/leads the riders by the starting loop into the parking lot of Jesperhus Blomsterpark where the riders will pass through the target area, located in the parking lot.

Subsequently, the riders ride by the “mini Thorsted” (which is not included in the course this year) and instead they ride through a narrow forest road to the "Sandvejen" up to where the "Bøgeskoven" starts. The "Bøgeskoven" is completed and you drive the single track along the riding paths, before reaching "Tekniksporet" and then the target area.

 

Link for full course/route:

Link til fuld rute:

https://connect.garmin.com/modern/activity/2415567068 (HM er ikke korrekt)

 

Link for short course/route:

Link til kort rute:

https://connect.garmin.com/modern/activity/2526940389

 

Jesperhus MTB-løb 2018:

Lørdag d. 14. April afholdes der Jesperhus MTB-løb, hvor alle motionsryttere kan deltage uden licens, men stadig køre den fulde ligarute – både den korte og lange.

Link til tilmelding og info finder du på Morsø Cykelklubs hjemmeside:

morsoecykelklub.dk

Saturday April 14th, Jesperhus hosts MTB races, where all athletes can participate without license but still run the full league race - both short and long. Link to registration and info can be found on the Morsø Bicycle Club website: morsoecykelklub.dk

 

 

Program fredag d. 13. april: -

17:00-19:00  
Registrering - Der IKKE udlevering fredag af startnummer     

 

 

Program lørdag d. 14. april:

10:00-15:00  

Registrering - Udlevering af startnumre og adgangskort for feed-/tech-zone – ved teltet i målområdet (indskrivning åbner kl 0800 for motions klassen)

Registration - Collection of start number and entry pass for feed-/tech-zone will             take place in the tent of registration in the finish area.

 

08:30-09:30  

Træning - Ruten er åben for træning – nummerplade er påkrævet

Rutefremvisning for U11 – U17

Training - Course open for training. Number plate required.

Route show casing for U11 – U17

 

10.00-11.30  Jesperhus MTB-løb / Jesperhus MTB-race (indskrivning åbner kl 0800 for motions klassen)

12.30-14.30  U 11-U17 MTBliga løb / U11-U17 MTBliga-race

15:00-17:00 Træning - Ruten er åben for træning – nummerplade er påkrævet

Training. Course open for training. Number plate required.

17:00              Trænermøde (efter behov) / Team managers meeting (on request)

Program søndag d. 15. april:

08:00–14:30 

Registrering - Udlevering af startnumre og adgangskort for feed-/tech-zone – ved teltet i målområdet

Registration - Collection of start number and entry pass for feed-/tech-zone will take place in the tent of registration in the finish area.

10.00-15.15  

Alle voksne starter og alle UCI starter MTBliga-race

 

All adult starts and all UCI starts MTBliga-race

 


Saturday

Class

Starting time

Rute

Laps

Start Box

Estimated time of race

 

 

 

 

 

 

START 1

 

 

 

 

 

Boys U13

12.30

Short

 4

Box 1

45 min.

Boys U11

12.32

Short

 3

Box 2

30 min.

Girls U13P

12.34

Short

 3

Box 3

35 min.

Girls U11P

12.36

Short

 3

Box 4

30 min.

 

 

 

 

 

 

START 2

 

 

 

 

 

Boys U17

13.15

Complete

 3

Box 1

60 min.

Boys U15

13.16

Complete

 2

Box 2

45 min.

Girls U17P

13.18

Complete

 2

Box 4

40 min.

Girls U15P

13.19

Complete

 2

Box 5

 40 min.

 

 

 

 

 

 

Prize Award Ceremony

14.30-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday

Class

Starting time

Rute

Laps

Start Box

Estimated time  of race

 

 

 

 

 

 

START 1

 

 

 

 

 

M40

10.00

Complete

 4

Box 1

75 min.

M50

10.02

Complete

 4

Box 2

75 min.

M60

10.04

Complete

 4

Box 3

75 min

START 2

 

 

 

 

 

Men  B

11.45

Complete

 5

Box 1

75 min.

Men C

11.47

Complete

 4

Box 2

75 min.

 

 

 

 

 

 

Prize Award Ceremony

13.10 in starting order

 

 

 

 

 

 

START 3

 

 

 

 

 

Elite W

13.30

Complete

 4

Box 1

75 min.

Junior W / U19

13.30

Complete

 3

Box 2

60 min.

Women +40

13.32

Complete

 3

Box 3

60 min.

Women B

13.32

Complete

 3

Box 4

60 min.

Women +50

13.32

Complete

 3

Box 5

60 min.

START 4

 

 

 

 

 

Elite Men

15.15

Complete

6

Box 1

90 min.

Junior Men

15.15

Complete

4

Box 2

75 min.

 

 

 

 

 

 

Prize Award Ceremony

17:00 in starting order

Laps* er vejledende - det der bliver sagt i start boksen er det gældende !!!

Vær opmærksom på, at Junior Kvinder starter på samme tid som Elite kvinder. Men de starter i en box placeret bag den første. Vær opmærksom på, at Junior Mænd starter på samme tid som Elite Men. Men de starter i en box bag dem.

Please notice that Junior Women start at the same time as Elite women. However, they start in a stall placed behind the first.
Please notice that Junior Men start at the same time as Elite Men. However, they start in a stall behind them.

 

Start rækkefølge – Order of starting

Startrækkefølgen vil være i den rækkefølge klasserne er nævnt herover, med den øverste klasse først. Der vil som udgangspunkt være et eller to minutter mellem hver gruppe, med det kan besluttes at starte flere klasser sammen.

The start order is the order, as the classes are mentioned above. The first class start first. There will be one or two minutes between each start, and it can be decided to start mores classes together

 

Husk at være klar ved start senest 30 min før din start, da der seedes I nogle klasser, og der er ikke fri adgang til startboksene.

Please be ready at least 30 minutes before your start, as we do make seeding of some classes, and there will not be open access to the starting area

 

Start / Mål - Start / Finish:

Start og mål finder sted på Jesperhus Blomsterparks P-plads. Der er masser af parkeringspladser og rigeligt med plads i målområdet.

Selve starten foregår på grusvejen langs ridebanerne ved Legind Rideskole. Dette stykke grusvej er en del af startloopet, og indgår ikke i resten af løbet. Der vil blive skiltning til startområdet/startboxene.

Starting and finishing takes place at Jesperhus Flower Park's P-place. There are plenty of parking spaces and plenty of space in the target area. The start itself takes place on the dirt road along the riding paths at Legind Rideskole. This piece of gravel road is part of the starting race and is not included in the rest of the race. There will be signs for the starting area / starting boxes.

 

 

 

UCI C2 points

Verdensrangliste point til Elite Women, Elite Men, Junior Mens and Junior Women

There will be UCI point for Elite Men, Elite Women, Junior Men and Junior Women

 

 

Forplejning / Foods

Der vil være mulighed for at købe kage, pølser, div. drikkevarer m.v. til yderst rimelige priser, så lad madpakken blive hjemme. Der kan betales med kontanter og MobilPay.

There will be the opportunity to buy cake, sausages, various beverages etc. at extremely reasonable prices, let the food package stay at home. Cash and MobilPay can be paid.

 

Team område / Team area:

Der er masser af plads til teamtelte i målområdet, så tag endelig teamtelte med – pladsreservering er ikke nødvendigt.

There is plenty of room for team tents in the target area, so do team teams with - space reservation is not necessary.

 

 

Overnatning / accommodation

 

Jesperhus Feriepark som ligger 500 m fra start og målområdet, tilbyder i weekenden 13.-15. april disse forskellige tilbud:

 

Overnatning i A-hytte med bad og toilet, inkl. strøm, vand, slutrengøring og billetter til indendørs aktiviteter i parken og ubegrænset entre til Badeland (også både på ankomst og afrejsedagen)

 

Overnatningsmuligheder til MTB weekenden 13-16/4 2018

 

Bookes pr. tlf. 96701400 oplys at I er deltagere ved Shimano MTB-Ligaløbet

 

1 overnatning for op til 4 pers. 998,-

2 overnatning for op til 4 pers. 1298,-

Hele weekenden fredag – mandag for op til 4 pers. 1698,-

 

Ekstra pers. ud over 4 koster 150 kr. pr. pers.

 

Leje af sengelinned og 2 håndklæder, pr. pers. 85 kr.

 

Se mere på https://www.jesperhus.dk/

 

Jesperhus Holiday Park, located 500m from the start and finish area, offers on weekends 13-15. April these different offers:

 

Accommodation in A-cottage with bath and toilet, incl. electricity, water, final cleaning and tickets for indoor activities in the park and unlimited entrance to Badeland (also on arrival and departure)

 

Accommodation for MTB weekends 13-16 / 4 2018  

 

Booked by tel. 96701400 inform you that you are participants at the Shimano MTB-Ligaløbet  

 

1 night stay for up to 4 pers. 998, - 2 nights for up to 4 pers. 1298, - The whole weekend Friday - Monday for up to 4 pers. 1698, -  

 

Extra people over 4 cost 150 kr. Per person. pers.  

 

Bed linen and 2 towels, per bed. Pers. 85 kr. 

 

See more at https://www.jesperhus.dk/

 

Sallingsund Færgekro tilbyder overnatninger for MTB-deltagere ved Shimano MTB-Ligaløbet. Færgekroen er placeret 20 m fra sporet, og 1,5 km fra start og målrådet. Se mere på http://www.sfkro.dk/

Sallingsund Færgekro offers accommodation for MTB participants at the Shimano MTB-Ligaløbet. Færgekroen is located 20m from the track, and 1.5km from the start and the target area. See more at http://www.sfkro.dk/

 

Pinenhus tilbyder overnatninger for MTB-deltagere ved Shimano MTB-Ligaløbet. Pinenhus er placeret 7 km fra start og målområdet. Se mere på http://www.pinenhus.dk/

Pinenhus offers overnight stays for MTB participants at the Shimano MTB-Ligaløbet. Pinenhus is located 7 km from the start and the target area. See more at http://www.pinenhus.dk/

 

 

Danhostel Nykøbing Mors tilbyder overnatninger for MTB-deltagere ved Shimano MTB-Ligaløbet. Danhostel Nykøbing Mors er placeret 6 km fra start og målområdet. Se mere på https://danhostelmors.dk/

Danhostel Nykøbing Mors offers overnight stays for MTB participants at the Shimano MTB-Ligaløbet. Danhostel Nykøbing Mors is located 6 km from the start and the target area. See more at https://danhostelmors.dk/

 

 

UCI kommissær / UCI commissaire:

Heikki Dahle – Norge / Norway

 

Kontakt / Contact:

Morsø Cykelklub

Head race organisor: Bjarne Smedegaard – please use bsm@lovbjerg to contact us.

 

 

Der tages forbehold for ændringer.
Notice, changes may appear.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Event information
14. april 2018
15. april 2018
Danmark
Danmark
Tilmelding er lukket
www.mtbliga.dk
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@mtbliga.dk
www.sportstiming.dk/event/5296
2 x 3 km (6 km)
Starter 12:30

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 150,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 300,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 3 km (6 km)
Starter 12:36

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 150,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 300,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 3 km (6 km)
Starter 12:32

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 150,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 300,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 3 km (6 km)
Starter 12:34

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 150,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 300,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 13:16

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 150,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 300,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 13:19

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 150,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 300,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 13:15

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 150,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 300,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 13:18

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 150,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 300,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 15:15

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 13:30

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 10:00

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 13:32

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 10:02

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 13:32

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 10:02

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 11:47

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 11:45

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 13:32

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 15:15

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager
2 x 5,9 km (11,8 km)
Starter 13:30

Pris pr. deltager
Til og med 10. apr 2018 250,00 DKK + gebyr
Fra 11. apr 2018 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 12,50 DKK pr. deltager

 Yderligere information
**

Technical Guide

**

   DCU JF


 

 Facebook

Denne funktion kræver 'Statistik og markedsføring' cookies, som du ikke har givet tilladelse til.
Klik her for at gennemgå dine cookie-indstillinger.

Sponsor