Shimano Ligaen p/b SIXT 2019 #1 Holte

Teknik Øvelser

Teknikøvelser ved SHIMANO Liga Holte 2019

Bane 1
Øvelse 1: Køre ind i cirkel af drikkedunke og køre én omgang med forhjulet udenfor cirklen og baghjulet inde i cirklen. (Diameter start 1: 200cm., start 2: 175 cm).
Øvelse 2: Skarpt sving med cyklen. Kegler må ikke berøres.
Øvelse 1 og 2 er klaret, når man efter øvelsen er kørt videre, og baghjulet har passeret den røde markering.
Øvelse 3: Køre på baghjul start 1: 2 meter, start 2: 4 meter. (Forhjulet må ikke røre start- og slutmarkeringen).

Bane 2
Hoppe sidelæns ind og ud af 2 dæk gange 3. Afstanden mellem dækkene og kanten af banen bliver mindre for hver øvelse henholdsvis 35. cm., 25. cm., 15 cm. Start 1 må flytte et hjul ad gangen, start 2 skal hoppe med begge hjul på en gang.
Hver øvelse er klaret, når man efter udhop er kørt videre og baghjulet har passeret den røde markering. Dækkene må ikke berøres.

Bane 3
Samle flasker op og sætte dem på markeret sted. Gennemføres med 3 flasker af forskellig højde.

Bane 4
Hop over 3 forhindringer efter hinanden. Start 1 er fri hopstil. Start 2 er bunnyjump. Start 1: 15 cm., 20. cm og 25 cm. Start 2 er 15, 25 og 35 cm.

Bane 5
Køre uden hænder 3 gange 2 meter i bredde start 1: 50 cm., 35. cm. og 20 cm, start 2: 30 cm., 20. cm og 10. cm. Hænderne må ikke røre styret fra forhjulet er kørt ind i zonen og indtil baghjulet er kørt ud.

Ale mål er cirkamål, der tilpasses efter prøvekørsel.

Hvor banerne er markeret med minestrimmel eller kridtstreger, er der fejl, hvis minestrimlen eller kridtstregen berøres.
Regelsæt for teknik øvelser MTB liga 2019

Dette regelsæt danner grundlag for teknikøvelser i forbindelse med MTB liga 2019.
1. Cyklen:
Der må IKKE fortages ændringer på cyklen mellem XCO løbet og teknik. Dog må saddelhøjden ændres inden teknikøvelsernes start, ændres denne skal den fastholdes gennem alle øvelser. Køres der med dropper post under XCO løbet, må denne gerne benyttes.
2. Banen/Øvelserne
Teknikøvelserne består af 4 eller 5 baner. Hver bane består af 3 øvelser (sværhedsgrader).
Der må kun være én rytter i gang pr. bane ad gangen. Kun de ryttere, der er i gang med øvelserne, og dommerne må være på teknikområdet under øvelserne.
Der vil være briefing af teknikøvelser på dagen, hvor øvelserne finder sted. Tid og sted udmeldes i forbindelse med at teknikøvelserne offentliggøres. Der vil som udgangspunkt kun være en gennemgang af øvelserne.
Øvelserne bliver hvis muligt opstillet i forvejen og vil være åben for træning herefter.
3. Start rækkefølge/Tidsplan
Teknikøvelserne vil foregå efter rytterne har gennemført deres XCO løb. Der vil være teknikøvelser for klasserne U11 til U17, både for piger og drenge.
Det er rytterens eget ansvar at være tilsted når denne skal starte.
Der startes således at yngste klasse starter først. Først piger og så drenge. I hver klasse startes der således at den rytter der er blevet seed som nr. 1. starter først, dette gøres for at muliggøre præmie overrækkelse umildbart efter sidste gennemførte teknikøvelse. I det tilfælde at en ikke seed ryttere kører i top 10, kan han/hun blive bedt om at rykke frem i startrækkefølgen. Denne information vil blive givet klart og tydeligt direkte til rytteren.
4. Tidstillæg
Hvis der laves fejl i første øvelse på en bane, kan de øvrige øvelser på banen ikke gennemføres, og der er således 3 fejl. Hvis der laves fejl i anden øvelse, er der 2 fejl.
Hvis en rytters fod rører jorden, efter rytteren har forladt banens startboks, kan der ikke gennemføres (flere) øvelser på den pågældende bane.
Fejlene tæller med i resultatet i XCO løbet som et tidstillæg som følger:
U11 og U13 3 sekunder pr. fejl
U15 5 sekunder pr. fejl
U17 10 sekunder pr. fejl