Salomon Hammer Trail 2021

Salomon Hammer Trail 2021

445 deltagere

Startnr. Deltager Distance
Carol Rasmussen25 km lørdag
Rune Rasmussen50 miles
Linda Kjøller50 miles
John Ekberg25 km lørdag
Line Bech Jeppesen17 km
Michael Jeppesen100 miles
Brian Søeberg50 km
Anders Christiansen25 km lørdag
Juergen Schwarzenburg17 km
Kim Petersen25 km lørdag
Flemming Kjems50 km
Begitte Hansen50 miles
Sigrid Matthesen25 km lørdag
Charlotte Kure Juul25 km lørdag
Lars Kure Juul25 km lørdag
Jesper Meins50 miles
Heine Larsen25 km lørdag
Boris Munch Larsen25 km lørdag
Anne Søndergaard17 km
Pumaen .100 miles
Alex Clausen50 km
Marianne Springborg25 km lørdag
Frederik Presfeldt25 km lørdag
Solveig Staun17 km
Stephanie Norlin17 km
Lars Varming50 km
Pia Marie Aagaard25 km lørdag
Kathrine Saabye25 km lørdag
Luis Iversen25 km lørdag
Morten Weinreich25 km lørdag
Ida Iversen25 km lørdag
Helle Iversen25 km lørdag
Emma Kathrine Kokborg Iversen25 km lørdag
Warny SaurbreyDouble 25 km fredag og lørdag
Per Boll Jensen50 miles
Laura Hulgaard50 miles
Charlotte Lambrecht25 km lørdag
Thomas Lambrecht25 km lørdag
Pelle Nilsson50 miles
Christina Munch Jensen17 km
Jakob Kalkar50 miles
Peter SanderDouble 25 km fredag og lørdag
Carsten Høy Gemal50 km
Mads Eriksen100 miles
Anders Essom-Stenz50 km
Aske Ellitsgaard Gottschau50 km
Tina Marie Jørgensen25 km lørdag
Henrik Larsen25 km lørdag
Tine Broksø25 km lørdag
Jonas Nielsen100 miles

Antal: 445