Svenska Mästerskapen Landsväg - Tempo 2021

Jurykommuniké

Jurykommuniké

Följande cyklister, som ej kom till start och ej är avanmälda inom föreskriven tid ska antingen uppvisa läkarintyg som styrker sjukdom eller skada, eller erlägga fastställd straffavgift på 250 kr. Cyklisterna är avstängda från tävlande intill något av detta skett. (TR 17.2.011)
- 37, Oskar Djärv, Ryska Posten SK
- 55, Johan Holm, CK Hymer

Startat före utsatt tid (TR 12.1.040 p42 bis):
- 169, Simon Pettersson, CK Bure; tidstillägg 10 sekunder

Jurykommuniké Master (Lördag)
 

Förändrat styret  Nekas start    TR 1.3.002

  • 347 Krister Bergström, CK Valhall.

Följande cyklister, som ej kom till start och ej är avanmälda inom föreskriven tid ska antingen uppvisa läkarintyg som styrker sjukdom eller skada, eller erlägga fastställd straffavgift på 250 kr. Cyklisterna är avstängda från tävlande intill något av detta skett. (enligt tävlings PM)
- 278, Jonas Wirén, Team Kalmarsund CK
- 329, Krister Thiberg, Föreningen Rocket Racing Sweden/Tävlingsjuryn