Svanesunds 3-dagars - etapp 1

Information och anmälan

Fredag
Den 27 augusti 2021
 Information om loppet
Den 27 augusti 2021
Öhströms väg, Svanesund
Svanesund
Sverige
Se karta nedan
www.svanesunds3dagars.se
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: cykel@svanesundsgif.se
1,1 km
Startar kl. 17:00
1,1 km
Startar kl. 17:00
1,1 km
Startar kl. 17:01
1,1 km
Startar kl. 17:01
1,1 km
Startar kl. 17:02
1,1 km
Startar kl. 17:15
1,1 km
Startar kl. 19:16
1,1 km
Startar kl. 17:30
1,1 km
Startar kl. 18:10
1,1 km
Startar kl. 19:15
1,1 km
Startar kl. 18:45
0,6 km
Startar kl. 18:00

Svanesunds 3-dagars - etapp 1

  • Öhströms väg, Svanesund
  • Svanesund
  • Sverige