PM som pdf-fil finns här
 
PM
SWE Cup – SCF Ungdoms Cup – SCF Master Cup
deltävling # 1
Söndag 26 september
FalunOm restriktioner gällande COVID-19 ändras kan starttider och startgrupper ändras,
För samtliga klasser gäller att upprop sker 10 minuter innan respektive start.
* I U 23-klassen ges pris till bästa U 23 cyklist i elitklassen
När första cyklist i respektive startgrupp går i mål, oberoende av klass STÄNGS banan för ytterligare varv.
Vi ser helst att både tävlande och publik tar sig till området via Stenbocksväg pga att banan
annars måste korsas ett flertal gånger, depåpersonal kan gå in via grindarna vid kaserngården
Inga teambilar/bussar vid start utan dom hänvisas till parkeringen.
BANAN
P/F 10-12 kommer köra en kortare bana
Banan kommer vara färdigmarkerad fredag em,dock är området tillgängligt för allmänheten, så annan trafik
kan förekomma gång/cykel och bil.
REGLER
SCF:s tävlingsregler TR1, TR5, TR12 gäller. Deltagande sker på egen risk. OBS! I ungdomsklasser och
motionsklass får valfri cykel användas.
LICENS
Tävlingslicens krävs i samtliga klasser förutom motionsklassen. Ungdomar kan lösa engångslicens, Vi
kommer inte hantera det på plats utan cyklist ansvarar för att lösa engångslicens innan anmälan via länken
https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/arrangera-tavling/engangslicenser/
ANMÄLAN
Anmälan sker senast 20/9 i www.sportstiming.se Anmälningsavgiften 300: -, ungdomar 100: - ska vara
tillhanda senast sista anmälningsdag. Vi använder betalfunktionen i sportstiming.
EFTERANMÄLAN
Efteranmälan kan ske fram till torsdag 23/9 i www.sportstiming.se ingen efteranmälan på plats.Vid
efteranmälan tillkommer en efteranmälningsavgift på (+50 %) 150 SEK för klasserna H junior, H 30-50, Herr
elit, Dam elit, D junior samt Dam veteran. Ingen extra avgift för ungdomsklasser och motionsklass.
SEEDNING
Seedning till startordning sker i följande ordning:
1. UCI-poäng
2. Lottning
3. Efteranmälda
CHIP
Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför obligatoriskt för alla klasser.
Chip kan hyras för 100 kr. Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000 kr.
NUMMERLAPPAR
Hämtas i sekretariatet. För att undvika onödig köbildning lämnas nummerlappar ut tidigast 1 ½ tim före
respektive start.
Nummerlappar för lördag och söndag kan hämtas samtidigt.
TRÄNING
Träning på banan kan ske:
  •  Före första start
  • 13.00-13.45
Beroende på väder eller andra omständigheter kan träningstider ändras eller ställas in. Meddelande om
detta sker via speaker gäller.
PRISCEREMONI
Prisutdelning sker enligt tidsschema.
Cyklisterna skall vid ceremonin vara iförda tävlingsklädsel eller av den tävlandes förening godkänd
representations klädsel.
PRISPENGAR
Prispengar kommer delas ut i Herr elit och Dam elit enligt följande
1. 2500SEK
2. 1500SEK
3. 1000SEK
DOPINGKONTROLL
Cyklist som efter målgång blir informerad att han/hon skall infinna sig till kontroll är skyldig att följa de
förhållningsregler som kontrollanten meddelar.
DUSCH OCH OMBYTE
Inga dusch och omklädningsmöjligheter kommer att erbjudas på tävlingsområdet från arrangören.
Dusch finns exempelvis i Lugnets sporthall till ordinarie kostnad.
SJUKVÅRD
Sjukvårdsutbildad personal finns i tävlingsområdet.
SERVERING
se karta
INFORMATION
Löpande information kommer att finnas tillgänglig på wwwsportstiming.se
HITTA
Adress: Kaserngården 6 Falun
GPS: 60.605989, 15.651036 (60°36'21.6"N 15°39'03.7"E)
PARKERING
se karta.
KONTAKT
Tävlingsledare Johan Ekman på e:post lackjohan@gmail.com mobil 0705536895
ÖVRIGT
Möjlighet till uppställning av husbil/husvagn finns i begränsad omfattning i anslutning av tävlingsområdet.
El/vatten finns ej.
Föranmälan krävs.
Inbjudan godkänd av chefskommissarie