Shimano MTB Liga #5 - Holte C2

Shimano MTB Liga #5 - Holte C2

Teknik øvelser Holte 2022
Offenliggjort 02-08-2022.


Beskrivelse af de tekniske øvelser:
4 øvelser med 3 sværhedsgrader.
Øvelse 1:    Cirkeline. Rytteren kører udenom om 4 dunke med forhjulet mens baghjulet bliver inde mellem dunkene. Stor afstand mellem dunkene. Mindre afstand mellem dunkene. Lille afstand mellem dunkene.
    
Øvelse 2:    Numse-vrikkeren. Rytteren skal løfte cyklen sidelæns over et felt, et hjul ad gangen. Smalt felt, bredere felt, bredt felt.
    
Øvelse 3:    Håndfri. Rytteren kører uden hænder mellem to dunke. Stor afstand mellem dunkene. Mindre afstand mellem dunkene. Lille afstand mellem dunkene.
    
Øvelse 4:    Flødebollen. Rytteren samler en dunk op og sætter den i et markeret felt. Stor dunk, mellem dunk, flødebolle.

Tidsplan:
Fremvisning af øvelserne sker lørdag kl. 16:00 (15 minutter)
Teknikøvelserne afvikles kort tid efter målgang. Så det vil cirka være i tidsrummet 10-13.


Regelsæt for teknik øvelser MTB liga 2022
Dette regelsæt danner grundlag for teknikøvelser i forbindelse med MTB liga 2022.

1. Cyklen:
Der må IKKE fortages ændringer på cyklen mellem XCO løbet og teknik. Dog må saddelhøjden ændres inden teknikøvelsernes start, ændres denne skal den fastholdes gennem alle øvelser. Køres der med dropper post under XCO løbet, må denne gerne benyttes.

2. Banen/Øvelserne
Teknikøvelserne består af 4 eller 5 baner. Hver bane består af 3 øvelser (sværhedsgrader).
Der må kun være én rytter i gang pr. bane ad gangen. Kun de ryttere, der er i gang med øvelserne, og dommerne må være på teknikområdet under øvelserne.
Der vil være briefing af teknikøvelser på dagen, hvor øvelserne finder sted. Tid og sted udmeldes i forbindelse med at teknikøvelserne offentliggøres. Der vil som udgangspunkt kun være en gennemgang af øvelserne.
Øvelserne bliver hvis muligt opstillet i forvejen og vil være åben for træning herefter.

3. Start rækkefølge/Tidsplan
Der vil være teknikøvelser for klasserne U11 til U17, både for piger og drenge.
Det er rytterens eget ansvar at være tilsted når denne skal starte.
Der startes således at yngste klasse starter først. Først piger og så drenge. I hver klasse startes der således at den rytter der er blevet seed som nr. 1. starter først, dette gøres for at muliggøre præmie overrækkelse umildbart efter sidste gennemførte teknikøvelse. I det tilfælde at en ikke seed ryttere kører i top 10, kan han/hun blive bedt om at rykke frem i startrækkefølgen. Denne information vil blive givet klart og tydeligt direkte til rytteren.

4. Tidstillæg
Hvis der laves fejl i første øvelse på en bane, kan de øvrige øvelser på banen ikke gennemføres, og der er således 3 fejl. Hvis der laves fejl i anden øvelse, er der 2 fejl.
Hvis en rytters fod rører jorden, efter rytteren har forladt banens startboks, kan der ikke gennemføres (flere) øvelser på den pågældende bane.

Fejlene tæller med i resultatet i XCO løbet som et tidstillæg som følger:
U11 og U13 3 sekunder pr. fejl
U15 5 sekunder pr. fejl
U17 10 sekunder pr. fejl