U6 Cycle Tour - stage 3

Information och anmälan

Onsdag
Den 13 juli 2022

Välkomna till Lindströms Bil Linje, 
13 juli 2022

Observera att anmälan görs via tävlingens huvudsida: U6 Cycle Tour


Startplatsen är belägen vid Ekedalens skola, Ekedalen
 

Målplatsen är belägen på Varvsvägen, Ekedalen, väster om bokskogen.
 

7,5 km, Ekedalen
Neutraliserad start från Ekedalens skola till första passering av mållinjen.
 

0 km Passering av mållinjen
0,2 km Vänster mot Dimbo
3,2 km I Dimbo; änster mot Baltak
6,8 km I Ekedalen; vänster mot Åsle
7,5 km Passering av mållinjen

Ingen langning på denna etapp

I bokskogen i backen upp till mål: från avfarten för servicebilar fram tills skogen slutar. Undvik att kasta skräp med mera på andra ställen, då det vanligtvis är betesställen för djur.

Avfart: Ta höger ca 500 meter före mål, i uppförsbacken i bokskogen.

Welcome to Lindströms Bil Road Race,
13th of July 2022

Please note that the registration is to be done via the main page of the race: U6 Cycle Tour

The start area is located at Ekedalens skola, Ekedalen
The finish area is located at Varvsvägen, Ekedalen, west of the beech forest
 

7,5 km, Ekedalen
Neutralized start from Ekedalen's school until the first passage of the finish line.
 

0 km Passage of the finish line
0,2 km Left turn towards Dimbo
3,2 km In Dimbo; left turn towards Baltak
6,8 km In Ekedalen; left turn towards Åsle
7,5 km Passage of the finish line

No feeding on this stage 

Within the beech forest before the finish line; from the deviation for cars until the forest ends. Avoid I bokskogen i backen upp till mål: från avfarten för servicebilar fram tills skogen slutar. Avoid throwing things at other places, as they usually are grazing places for animals.


Deviation: Right turn 500 m from the finish line, uphill in the beech forest.
 


Onsdag den 13 juli 2022

KlasseStartOmgangeOmgang distance
Flickor 15-1609:0047,5 km
Herrar Senior09:1077,5 km
Herrar Elit10:3097,5 km
Flickor 13-1412:4037,5 km
Pojkar 13-1412:4037,5 km
Flickor 10-1212:4227,5 km
Pojkar 10-1212:4227,5 km
Herrar Junior13:2577,5 km
Damer15:0067,5 km
Pojkar 15-1616:1067,5 km


 Information om loppet
Den 13 juli 2022
Ekedalen
Varvsvägen
52293 Ekedalen
Sverige
Se karta nedan
www.u6cycletour.se
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se
4 x 7,5 km (30 km)
Startar kl. 09:00
7 x 7,5 km (52,5 km)
Startar kl. 09:10
9 x 7,5 km (67,5 km)
Startar kl. 10:30
3 x 7,5 km (22,5 km)
Startar kl. 12:40
3 x 7,5 km (22,5 km)
Startar kl. 12:40
2 x 7,5 km (15 km)
Startar kl. 12:42
2 x 7,5 km (15 km)
Startar kl. 12:42
7 x 7,5 km (52,5 km)
Startar kl. 13:25
6 x 7,5 km (45 km)
Startar kl. 15:00
6 x 7,5 km (45 km)
Startar kl. 16:10

U6 Cycle Tour - stage 3

  • Ekedalen
  • Varvsvägen
  • 52293 Ekedalen
  • Sverige