Bike & Run Aarhus Information

Velkommen til Bike & Run Stafetten i Aarhus 2023
Det er med stor glæde, at Århus Firma Sport igen kan byde velkommen til vores hyggelige stafet i omgivelserne omkring Vestereng IdrætsZone. Vi bruger Vestereng området til både løbe og cykelrute. Århus Firma Sport står klar med masser af gode folk til at give netop jer en god aften i fællesskabets navn.

Program for dagen
Kl. 16.00 - Stævnepladsen åbner. Udlevering af startnumre i infoteltet
Kl. 17.15 - Velkomst og deltager information
Kl. 17.30 - Bike & Run Stafetten skydes i gang
Kl. 20.15 -Præmieoverrækkelse


Deltagerinformation

Løbsstart         
Løbet startes kl. 17.30 på adressen, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus N.

Startrækkefølgen er:
1. løber – 5 km, 2. cyklist – 13,5 km, 3. løber – 5 km, 4. cyklist – 13,5 km, 5. løber – 5 km


Løberne har holdets startnummer med efterfølgende ulige stafetnummer, f.eks. hold nr. 10, 10-1, 10-3 og 10-5, mens cyklisterne har startnummer med efterfølgende lige stafetnummer 10-2 og 10-4. Løberne skal bære startnummeret synligt på brystet, mens cyklisterne skal have det synligt bag på bukserne. Endvidere, får cyklisterne klistermærke på hjelmen, som udleveres i infoteltet (dette for at vore hjælpere på ruten har en chance for at se, at I er med i løbet)

Startnr.:           Startnumre udleveres i Infoteltet.
Omkl./Bad      Der er mulighed for omklædning og bad i Vestereng IdrætsZone.
Forplejning     Der er vand i målområdet. Desuden er der mulighed for køb af mad- og drikkevarer.
Toiletter          Toiletter findes i omklædningsrum og ved hovedindgangen.
Værdier           Holdene må selv tage hånd om værdier.
Regler               Såvel løbe- som cykelruten ligger på offentlige stier og veje. Færdselsregler skal overholdes.

Cykelhjelm er påbudt. Dvs. ingen start uden cykelhjelm! Cykling er ikke tilladt i skifte/målområdet. Stafetcyklister skal placere cyklen i cykelparkeringen og gå eller løbe gennem målportalen uden cykel.  Andre cykler parkeres væk fra løbsområdet


Ruter                
Ruterne er markeret med blå pile (løberute) / gule pile (cykelrute) på vejbanen, skilte, markeringsbånd og vejvisere i gule veste med flag. Der er rutekort ophængt på dagen. Hver cyklist skal gennemkøre cykelruten fire gange. Hver løber skal løbe løberuten to gange.
Cykelruten er en rundstrækning på 3,5 km, hvoraf de første 1,5 km er på grus og resten på asfalt.
Løberuten er en rundstrækning på 2,5 km, hvoraf de første 1,5 km er på sti og resten er på fortov.

Tidtagning      
Der er elektronisk tidstagning for hver delstrækning.
Chip til tidtagningen udlånes med velcrobånd og skal placeres på anklen. Chippen er samtidig holdets stafet – så husk at flytte den over ved hvert skifte.
Chip/velcrobånd skal afleveres efter løbet. Der fremsedes en faktura for manglende chip/velcrobånd


Skifteregler    Vil blive demonstreret i målområdet kl. 17.15

Præmier          Præmier overrækkes ca. kl. 20.15

Frivillig hjælper
Uden vores frivillige hjælpere var dette arrangement slet ikke muligt. Har du selv lyst til at hjælpe og give deltagerne en god og sjov oplevelse, kan Århus Firma Sport altid bruge flere frivillige. Vi kan bruge hjælpere til ALT for Damernes kvindeløb den 18. juni, Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm den 23. september 2023.

Opgaverne er meget alsidige, så vi kan bruge både dem, der er gode til at svinge en hammer og dem, der er gode til at vise vej.


Send dine kontaktinfo til: Århus Firma Sport, aarhus@aafs.dk
PS. Som frivillig deltager du selvfølgelig i vores sjove medhjælperfest.