Gardermarch 2024

Ruterne

 Ruter og oversigtskort 

Gardermarch gennemføres med start på Garderkasernen i Høvelte og deltagerne kan vælge mellem tre ruter i Høvelteområdet, Tokkekøb Hegn, Store Dyrehave og Ravnsholt skov.

 Se ruterne 


 Kort rute (ca. 8 km) 

Den korte rute har start og mål ved Garderkasernen i Høvelte. Ruten går ad Kongevejen til Allerød og retur gennem Ravnsholt Skov.
 

 Mellem rute (ca. 18 km) 

Mellem ruten har start og mål ved Garderkasernen i Høvelte. Ruten går op i Tokkekøb Hegn og retur gennem Ravnsholt.
 

 Lang rute (ca. 30 km) 

Den lange rute har start og mål ved Garderkasernen. Ruten går op gennem Tokkekøb Hegn og Store Dyrehave og retur gennem Ravnsholt.