24TimerVedHavet 2021

24TimerVedHavet 2021

Information og tilmelding

29. maj 2021 -
30. maj 2021
Startgebyr for DM-deltagere:

DM 24 Timer 500,- (inkl. mad)

Startgebyret pr. person for stafet hold:

Stafet 6 timer: 150,- (aftensmad kan tilkøbes for 50 kr ved tilmelding)
Stafet 12 timer: 300,- (inkl. aftensmad)
Stafet 24 timer: 400,- (inkl. aftensmad og morgenmad)

Holdkategori

1-2 Personers hold
3-4 Personers hold
5-8 Personers hold
9-12 Personers hold
13-15 Personers hold
15+ Personers hold

Bemærk: Såfremt et hold består af et færre antal løbere end det maksimale i holdkategorien, skal de overskydende startnumre destrueres.

Startgebyr for singleløbere (uanset alder)

6 Timer: 200 kr. (aftensmad kan tilkøbes for 50 kr. ved tilmelding)
12 Timer: 350 kr. (inkl. aftensmad)
24 Timer: 450 kr.  (inkl. aftensmad og morgenmad)

Startgebyr for ½ maraton og maratonløbere

1 stk. ½ Maraton: 150 kr.
2 stk. ½ Maraton: 250 kr.
3 stk. ½ Maraton: 350 kr. 

1 Marathon: 200 kr.
2 Marathon: 350 kr.
3 Marathon: 500 kr.

OBS: Fra 1 maj 2020 hæves prisen med 50 kr. per deltager.

Alle tilmeldinger er + 12,00 kr online gebyr.

Information:

Vejrmæssige forhold & pandelamper

•    Løbet afvikles som udgangspunkt uanset vejrlige forhold. Løbsledelsen er dog berettiget til at suspendere eller eventuelt afbryde løbet i tilfælde af pludseligt opståede forhold af force majeurelignende karakter, der gør det umuligt eller risikabelt at fortsætte løbet, eller som af andre grunde betyder, at en fortsættelse af løbet vil være modstridende alment anerkendte principper for afvikling af sportsstævner.
•    Efter samme kriterier forbeholder løbsledelsen sig ret til at tage enkelte løbere eller hold ud af løbet.
•    Husk at medbring pandelamper! Ruten vil være belyst i nattetimerne, men på visse strækninger kun meget sparsomt.

Mad og Grill
Der må medbringes egen forplejning og grill, som må benyttes i eget teltområde.

På eget ansvar
Ved deltagelse accepterer du automatisk, at deltagelse i 24 Timer Ved Havet sker på eget ansvar.

Reklame
Holdene har lov til at opstille skilte med holdnavn/firmanavn. Det er ikke tilladt at reklamere for eller udlevere/sælge produkter eller ydelser i hele telt- og løbsområdet, med mindre løbsledelsen har givet konkret tilladelse hertil.

Overnatning
•    Medbragte telte kan opstilles på anviste og afmærkede pladser. For singleløbere er der reserveret et særskilt teltareal i målområdet.
•    Telte må opstilles fredagen før første løbsdag fra kl. 16:00
•    Det er tilladt at bruge grill
•    Der er mulighed for bad
•    Der er toilet-kapacitet på pladsen fra
•    Teltpladser skal være rømmet og rengjorte senest søndag kl. 15:00
•    Løbsledelsens og brandmyndighedernes regler og anvisninger skal til enhver tid overholdes
 
Tidstagning:
Der anvendes chips til elektronisk tidsmåling. Chippen registrerer tiden pr. tilbagelagt omgang.
 
Udlevering af chips
Chips udleveres dagen før løbsdagen (fredag) i tidsrummet kl. 16.00-18.00, og på selve løbsdagen i tidsrummet kl. 8.00-10.30  til singleløberne og til holdenes kontaktpersoner.
Der benyttes én chip pr. person, og én depeche per hold.
 
For stafethold
•    6, 12 og 24 timers løb for hold er et stafetløb, hvor hver enkelt omgang pr. løber er én gang rundt på den angivne rute.
•    Det er kun tilladt at skifte løber i skiftezonen i målområdet.
•    Det er ikke tilladt at ”dele” én omgang blandt flere løbere på et hold.
Sker det bliver holdet taget ud af tidstagningen.
•    For hold gælder det, at når når tågehornet lyder, så er det antal gennemførte omgange der tæller med og regnes sammen.
 
For singleløbere
•    Når du som singleløber løber ud på sidste omgang, får du udleveret en startpind med dit nr. på. Den skal lægges der, hvor du er kommet til, når tågehornet lyder kl. 18.00, 24.00 og 12.00.
•    En repræsentant fra DAF vil derefter cykle rundt og måle de sidste meter op.
 
Danmarksmesterskaberne i 24 Timers Løb

Reglerne

Danmarksmesterskaberne (DM) i 24 Timers Løb indgår muligvis i "24 Timer Ved Havet" i 2020. Hvis det er tilfældet, skal et specifikt regelsæt fra Dansk Atletik Forbund overholdes i forbindelse med 24 timers DM i Sæby d. 30-31. maj 2020

For DM deltagere
 • Man skal IKKE nødvendigvis tilhøre en klub der er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF).
 • Løber og klub aftaler individuelt, om deltagere bærer klubnavn/klubtrøje.
 • Startnummeret skal sidde synligt foran under hele løbet.
 • Der udleveres 2 startnumre til hver deltager.
 • Der er tidstagning med både chip og manuel afkrydsning
 • Ingen løbere må give eller modtage nogen form for læ eller pace. Kommer du op til en løber, skal der holdes 3 meters afstand.
 • Man må gerne løbe med musik i ørerne, men ikke til gene for andre deltagere.
 • Løbere der har hjælpere med, må kun have kontakt til hjælperne i depotet og hjælperne må højst bevæge sig 1 meter væk fra bordkanten når der evt. gives væske mm.
 • Hjælperne må gerne gå en tur rundt på ruten, men må ikke følges med løberne.
 • Der må ikke modtages nogen form for forplejning ude på ruten.
 • Som reglerne foreskriver, vil der under løbet være jurymedlemmer tilstede, som skal holde øje med at reglerne overholdes. Det foregår afslappet og de går rundt og nyde stemningen.
 • Overtræder man reglerne gives der advarsler, men ved gentagne overtrædelser kan en løber udelukkes.

Aldersklasser ved DM i 24 timers løb

Kvinder og mænd deltager i aldersklasser (for alder i det pågældende år!):

30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-64 år osv.

Medaljer

Der er guld, sølv og bronzemedaljer til vindere i alle aldersklasser både mænd og kvinder og til bedste samlet 1-2-3 på kvinde og herre siden.
 Event information
29. maj 2021
30. maj 2021
Tilmelding er lukket
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 500,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 550,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 200,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 250,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 350,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 400,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 450,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 150,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 200,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 300,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 350,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 400,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 450,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
21,1 km

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 150,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 200,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
42,2 km

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 250,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 300,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
63,3 km

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 350,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 400,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
42,2 km

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 200,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 250,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
84,4 km

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 350,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 400,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
126,6 km

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2020 500,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2020 550,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager