24TimerVedHavet 2022

24TimerVedHavet 2022

Information og tilmelding

28. maj 2022 -
29. maj 2022
Startgebyret pr. person for stafet hold:

Stafet 3 timer: 150,- (aftensmad kan tilkøbes for 50 kr ved tilmelding)
Stafet 6 timer: 200,- (aftensmad kan tilkøbes for 50 kr ved tilmelding)
Stafet 12 timer: 350,- (inkl. aftensmad)
Stafet 24 timer: 450,- (inkl. aftensmad og morgenmad)

Holdkategori

1-4 Personers hold
5-12 Personers hold
12+ Personers hold

Bemærk: Såfremt et hold består af et færre antal løbere end det maksimale i holdkategorien, skal de overskydende startnumre destrueres.

Startgebyr for singleløbere (uanset alder)

3 Timer:   200 kr. (aftensmad kan tilkøbes for 50 kr. ved tilmelding)
6 Timer:   250 kr. (aftensmad kan tilkøbes for 50 kr. ved tilmelding)
12 Timer: 400 kr. (inkl. aftensmad)
24 Timer: 500 kr.  (inkl. aftensmad og morgenmad)

Startgebyr for ½ maraton og maratonløbere

1 stk. ½ Maraton: 200 kr.
2 stk. ½ Maraton: 300 kr.
3 stk. ½ Maraton: 400 kr. 
4 stk. ½ Maraton: 500 kr
5 stk. ½ Maraton: 600 kr

1 Marathon: 250 kr.
2 Marathon: 400 kr.
3 Marathon: 550 kr.

Startgebyr pr. person for gåtur

100 kr

OBS: Fra 1 maj 2022 hæves prisen med 50 kr. per deltager.

Alle tilmeldinger er + 12,00 kr online gebyr.

Information:

Vejrmæssige forhold & pandelamper

•    Løbet afvikles som udgangspunkt uanset vejrlige forhold. Løbsledelsen er dog berettiget til at suspendere eller eventuelt afbryde løbet i tilfælde af pludseligt opståede forhold af force majeurelignende karakter, der gør det umuligt eller risikabelt at fortsætte løbet, eller som af andre grunde betyder, at en fortsættelse af løbet vil være modstridende alment anerkendte principper for afvikling af sportsstævner.
•    Efter samme kriterier forbeholder løbsledelsen sig ret til at tage enkelte løbere eller hold ud af løbet.
•    Husk at medbring pandelamper! Ruten vil være belyst i nattetimerne, men på visse strækninger kun meget sparsomt.

Mad og Grill
Der må medbringes egen forplejning og grill, som må benyttes i eget teltområde.

På eget ansvar
Ved deltagelse accepterer du automatisk, at deltagelse i 24 Timer Ved Havet sker på eget ansvar.

Reklame
Holdene har lov til at opstille skilte med holdnavn/firmanavn. Det er ikke tilladt at reklamere for eller udlevere/sælge produkter eller ydelser i hele telt- og løbsområdet, med mindre løbsledelsen har givet konkret tilladelse hertil.

Overnatning
•    Medbragte telte kan opstilles på anviste og afmærkede pladser. For singleløbere er der reserveret et særskilt teltareal i målområdet.
•    Telte må opstilles fredagen før første løbsdag fra kl. 16:00
•    Det er tilladt at bruge grill
•    Der er mulighed for bad
•    Der er toilet-kapacitet på pladsen fra
•    Teltpladser skal være rømmet og rengjorte senest søndag kl. 15:00
•    Løbsledelsens og brandmyndighedernes regler og anvisninger skal til enhver tid overholdes
 
Tidstagning:
Der anvendes chips til elektronisk tidsmåling. Chippen registrerer tiden pr. tilbagelagt omgang.
 
Udlevering af chips
Chips udleveres dagen før løbsdagen (fredag) i tidsrummet kl. 16.00-18.00, og på selve løbsdagen i tidsrummet kl. 8.00-10.30  til singleløberne og til holdenes kontaktpersoner.
Der benyttes én chip pr. person, og én depeche per hold.
 
For stafethold
•    3, 6, 12 og 24 timers løb for hold er et stafetløb, hvor hver enkelt omgang pr. løber er én gang rundt på den angivne rute.
•    Det er kun tilladt at skifte løber i skiftezonen i målområdet.
•    Det er ikke tilladt at ”dele” én omgang blandt flere løbere på et hold.
Sker det bliver holdet taget ud af tidstagningen.
•    For hold gælder det, at når når tågehornet lyder, så er det antal gennemførte omgange der tæller med og regnes sammen.
 
For singleløbere
•    Når du som singleløber løber ud på sidste omgang, får du udleveret en startpind med dit nr. på. Den skal lægges der, hvor du er kommet til, når tågehornet lyder kl. 18.00, 24.00 og 12.00.
•    En repræsentant fra DAF vil derefter cykle rundt og måle de sidste meter op.
 
 Event information
28. maj 2022
29. maj 2022
Paradisjorden
9300 Sæby
Danmark
Se kort herunder
Tilmelding er lukket
www.24timervedhavet.dk
1987 meter
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 500,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 550,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
1987 meter

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 200,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 250,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
1987 meter
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 250,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 300,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 400,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 450,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
1987 meter
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 500,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 550,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
1987 meter
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 200,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 250,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 350,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 400,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
1987 meter
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 450,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 500,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
1987 meter

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 100,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 150,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
10 x 1987 meter (19870 meter)
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 200,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 250,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
10 x 1987 meter (19870 meter)
Starter 20:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 300,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 350,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
10 x 1987 meter (19870 meter)
Starter 06:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 400,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 450,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
21 x 1987 meter (41727 meter)
Starter 12:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 250,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 300,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
21 x 1987 meter (41727 meter)
Starter 20:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 400,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 450,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager
21 x 1987 meter (41727 meter)
Starter 06:00

Pris pr. deltager
Til og med 1. maj 2022 550,00 DKK + gebyr
Fra 2. maj 2022 600,00 DKK + gebyr
Håndteringsgebyr: 15,00 DKK + 0,8% pr. deltager

24TimerVedHavet 2022

  • Paradisjorden
  • 9300 Sæby
  • Danmark

Har du spørgsmål?