Betingelser for tilmelding og deltagelse 
Nedenstående vilkår og betingelser for tilmelding og deltagelse er gældende for alle, der deltager i Motionscykelløbet LÆSØ RUNDT

Deltagernes sikkerhed
Er en vigtig faktor for os. Vi gør derfor opmærksom på, at LÆSØ RUNDT er et motionscykelløb, der afvikles på offentlige veje, hvor færdselsloven er gældende. For deltagelse gælder følgende sikkerhedsregler:
  • Kørsel skal til enhver tid ske efter færdselslovens regler.
  • Kørsel skal ske forsvarligt og under hensyntagen til andre deltagere og trafikanter på ruten.
  • Deltagerne har pligt til at bære cykelhjelm under løbet.
  • Deltagelse skal ske på almindelige cykler – herunder racercykler samt EL-cykler.
  • Tricykler, enkeltstartscykler, tribøjler, velomobil m.m. er ikke tilladt.
  • Følgebiler i løbet er ikke tilladt.
Arrangøren har til enhver tid ret til at tage en deltager ud af løbet, hvis det vurderes, at denne ikke overholder betingelserne.

Arrangørens ansvar
Deltagelse i løbet sker på eget ansvar og for egen risiko og deltagerne accepterer, at arrangøren ikke kan gøres erstatningsansvarlig for eventuelle person- eller tingskader, som deltagerne pådrager sig under løbet – herunder i forbindelse med styrt eller påkørsel som følge af veje og stiers tilstand, rutens indretning, afmærkninger og anvisninger, vejrlige forhold, handlinger af andre deltagere, trafikanter, tilskuere m.m.

Arrangøren kan heller ikke gøres erstatningsansvarlig for deltagernes tab af udstyr, materiel, bagage m.v. som følge af tyveri eller anden bortkomst. Dette gælder også, hvor sådant måtte overladt eller opsamlet af arrangøren ifm. styrt m.v. Deltagerne opfordres til selv at forsikre udstyr og materiel.
Arrangøren bærer intet ansvar for tilkøb som deltageren foretager via 3. part. Dette omfatter bl.a. bookning af færgebilletter, bookning af indkvartering og tilkøb af forplejning og lignende. Disse køb er alene et forhold mellem køberen og den pågældende 3. part.
Evt. ændringer eller aflysninger i færgedriften til/fra Læsø er udenfor arrangørens ansvar og indflydelse. Sådanne forhold berettiger ikke til refundering af deltagergebyr for deltagelse i cykelløbet.

Tilmelding og betaling
Betaling for deltagelse vil blive trukket på det oplyste kreditkort senest 24 timer efter, at vi har modtaget tilmeldingen eller faktureres løbende ved valg af fakturabetaling. Det er deltagerens eget ansvar, at der gives korrekt navn, adresse og kontaktoplysninger og disse holdes ajour.

Tilmelding anses for sket, når deltageren figurerer på startlisten. Tilmeldingen er bindende. 
Deltagelse er betinget af, at det fysiske startnummer bæres synligt under løbet. Såfremt deltageren mister sit fysiske startnummer efter at have fået udleveret dette, opkræves gebyr på kr. 100,- for et nyt startnummer.

Startnumre
Deltagere skal sørge for at afhente startnumre indenfor det tidspunkt, der oplyses af arrangøren. Startnumre sendes ikke til deltagere.
Startnummer skal bære synligt under hele cykelløbet.

Fortrydelsesret og refundering
Motionscykelløbet Læsø Rundt er en rekreativt aktivitet (ligesom f.eks. teaterforestillinger). Derfor er tilmeldingen ikke omfattet af de almindelige fortrydelsesregler, der gælder for køb på internettet, jf. Lov om Forbrugeraftaler. Ved tilemlding accepterer du, at tilmeldingsgebyret ikke kan refunderes. Evt. tilkøb er omfattet af 14 dages fortrydelsesret.
Men, ... vi synes det er OK at ombestemme sig. Derfor tilbyder vi fuld returret (undtagen håndteringsgebyret til Sportstiming), hvis du fortryder tilmeldingen indenfor 14 dage fra købsdatoen. Evt. ønske om refundering skal sendes til mail@laesoerundt.dk.

Deltagerne har ret til at overdrage deres tilmelding til en anden person. Ændring af deltagernavn og data skal ske online via Motionscykelløbet LÆSØ RUNDTs hjemmeside med deltagerlogin.

Ændringer
Da planlægning og forberedelse af cykelløbet strækker sig over næsten et år kan ændringer forekomme.


 Aflysning
Arrangøren forbeholder sig ret til at aflyse løbet. I tilfælde, hvor aflysning skyldes udefra kommende omstændigheder, som arrangøren ikke kunne forudse på tilmeldingstidspunktet accepterer deltagerne, at tilmeldingsgebyret er endeligt tabt. Sådanne omstændigheder kan være aflysning pga. vejrlige forhold, naturkatastrofer, lukning af færgefart til/fra Læsø, pludselig lukning af veje, broer, stier m.v. på de planlagte ruter, ulykker, blokader, demonstrationer, strejker, krig, terrorhandlinger, eller trusler, påbud fra offentlige myndigheder, samt andre forhold, som umuliggør en gennemførelse af løbet eller som kan true deltagernes sikkerhed.

I andre tilfælde accepterer deltagerne, at løbet kan gennemføres på en anden af arrangøren fastsat dato.
Foretager du tilmelding på vegne af andre, herunder hvis du som holdleder tilmelder et hold, er du ansvarlig for, at alle tilmeldte deltagere gøres bekendt med betingelserne.

Foto og video
Under arrangementet optages foto og video m.h.p. fremtidig markedsføring samt deling med deltagere og presse. Ved tilmelingd til Læsø Rundt motionscykelløb accepterer du at billedmateriale må anvendes af arrangøren samt deles med presse og andre samarbejdspartnere i f.m. omtale af det tilmeldte arrangement samt fremtidige tilsvarrende arrangementer.