Bibno. Participant CategoryDistance
945Zoltan Barta(M) EliteFriday 29/6 Short - ELITE MEN (ELITE MEN)
946Zoltan Barta(M) EliteSaturday 30/6 Standard - ELITE MEN (ELITE MEN)
1241Zoya Viktorova(K) JournymanSaturday 30/6 Standard - Journeyman (Journeyman)
1240Zoya Viktorova(K) JournymanFriday 29/6 Short - Journeyman (Journyman)
2579Zuzana KocumováK25-29Sunday 31/6 TEAM RELAY (TEAM)
3200Zuzana Kocumová(K) EliteSaturday 30/6 Standard - ELITE WOMEN (ELITE WOMEN)
750Zygmunt ChojnaM50+Sunday 31/6 TEAM RELAY (TEAM)
1257Zygmunt ChojnaM50+Saturday 30/6 Standard - AGE GROUP MEN (50 + Men)
588Zygmunt MachtylM40-44Saturday 30/6 Standard - AGE GROUP MEN (40-44 Men)
587Zygmunt MachtylM40-44Friday 29/6 Short - AGE GROUP MEN (40-44 Men)