Oslo Open Water 2020

Oslo Open Water 2020

Baneoversikt

Oppdaterte banekart finner du i dette deltagerinformasjonen.